Logo mooisonenbreugel.nl
Jos de Bruin (DorpsVISIE), John Frenken (DorpsVISIE), gemeentesecretaris Rien Schalkx, burgemeester Hans Gaillard, Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) en Jan Boersma (CDA)   | Fotonummer: bf4c90
Jos de Bruin (DorpsVISIE), John Frenken (DorpsVISIE), gemeentesecretaris Rien Schalkx, burgemeester Hans Gaillard, Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) en Jan Boersma (CDA) (Foto: Giti Entezami)
Algemeen / Son & Breugel

Definitieve portefeuilleverdeling college 2019-2022

Son en Breugel – Nadat het college donderdag 9 mei is uitgebreid met twee wethouders, heeft het College van Burgemeester en Wethouders de portefeuilles opnieuw verdeeld. Hieronder volgt de nieuwe verdeling.

Burgemeester Hans Gaillard
- Algemene beleidscoördinatie
- Bestuurlijke aangelegenheden
- Intergemeentelijke samenwerking
- Openbare orde en veiligheid
- Dienstverlening
- Handhaving
- Ondersteuning en faciliteiten
- Juridische zaken
- Informatie en automatisering

Wethouder John Frenken (DorpsVISIE)
- Omgevingswet (w.o. pilot Ekkersrijt)
- Ruimtelijke ordening
- Gebiedsontwikkeling
- Sonniuspark
- Volkshuisvesting
- Bouw en woningtoezicht
- 1e locoburgemeester

Wethouder Jan Boersma (CDA)
- Financiën
- Belastingen
- Wijkbeheer (openbare werken)
- Water
- Mobiliteit en infrastructuur
- Centrumvisie en dorpshuis
- Economische zaken en Ekkersrijt
- Toerisme en recreatie
- Centrale inkoop
- Grondzaken en grondbeleid
- Monumentenbeleid
- Archeologie
- 2e locoburgemeester

Wethouder Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks)
- Duurzaamheid
- Sociaal domein, (w.o) WMO, jeugdzorg en sociale zaken
- Nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie
- Personeel en organisatie
- Communicatie
- Bossen, landbouw en natuur
- Dierenwelzijn
- 3e locoburgemeester

Wethouder Jos de Bruin (DorpsVISIE)
- Breugel Bruist
- Kunst en cultuur
- Zorg en welzijn
- gezondheidsbeleid
- Sport
- Onderwijs
- Accommodatiebeleid
- Subsidiebeleid
- 4e locoburgemeester

Vertegenwoordiging in portefeuillehoudersoverleggen Stedelijke Gebied Eindhoven
(SGE) en Metropoolregio Eindhoven (MRE)
SGE:
Wonen: John Frenken
Ruimte: John Frenken
Economie: Jan Boersma
Voorzieningen en evenementen: Jos de Bruin

MRE:
Transitie landelijk gebied: John Frenken
Energietransitie: Paul van Liempd
Mobiliteit: Jan Boersma
Economie: jan Boersma

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>