Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 5dc82e
Foto: 112nieuwsonline

Branden Baetsen blijven gemoederen bezig houden

Son en Breugel - Bij afvalverwerkingsbedrijf Baetsen Recycling zijn de afgelopen acht jaar al acht grote branden geweest, de laatste brand was op 9 juni. Deze branden hebben een grote invloed op de omgeving, onder andere door rook- en stankoverlast. Baetsen Recycling is gevestigd op industrieterrein Ekkersrijt, nabij woongebieden in Eindhoven (Achtse Barrier) en Son en Breugel (Het Zand), de High Tech Campus, Aquabest en Dippidoe. Plekken waar veel mensen wonen, werken en recreëren. Dat roept diverse vragen op: Hoe kunnen deze branden steeds ontstaan?, zijn er preventieve maatregelen te treffen?, wat is het gezondheidrisico? en zit Baetsen wel op de juiste locatie?

Redacteur: Arjen Strik

De vraag: 'Hoe kunnen deze branden telkens weer ontstaan'? wordt voorgelegd aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Rachel Soes-Nuijten, medewerkster communicatie van de veiligheidsregio, gaf de volgende uitleg: "Branden bij afvalverwerkingsbedrijven ontstaan eigenlijk altijd in de bak waar het afval na aankomst verzameld wordt. Alles ligt daar nog door elkaar. Er kan iets tussen zitten, bijvoorbeeld een accu of een lithium-ion batterij, die spontaan kan ontbranden. Of de zon zorgt ervoor dat er broei ontstaat. Achteraf is vaak niet meer te achterhalen waar het begonnen is. Als de brand ontstaat wanneer er geen medewerkers aanwezig zijn bij het bedrijf, kan het zijn dat de brand pas laat opgemerkt wordt en de brandweer bij aankomst niet veel meer kan doen." De redactie van DeMooiSonenBreugelKrant heeft deze vraag ook voorgelegd aan Baetsen, maar tot op heden is er geen reactie ontvangen.

Preventieve maatregelen
Tevens hebben de hoge temperaturen een ongunstig effect op de opslag van afval. Men laat het vaak te lang liggen, wachtend op een gunstige verwerkingsprijs, waardoor de kans op 'broei' groter wordt. De Vereniging Afvalbedrijven heeft onlangs een advies uitgebracht om het afval in gesloten stalen containers op te slaan en temperatuurmeters in afvalbergen te installeren om broei op tijd te ontdekken. De vraag blijft onbeantwoord of Baetsen deze aanbevelingen heeft opgevolgd. 

Locatie
Begin dit jaar publiceerde de provincie Noord-Brabant het 'Actieplan Afvalbranden'. In dit plan staat dat de provincie flitscontroles wil gaan uitvoeren in de warme zomer als er meer kans is op broeibranden. Tevens is er gekeken of de locatie zo dicht bij andere industrie en woonwijken nog wel geschikt is in verband met de gezondheidsrisico's in dit dichtbevolkte gebied. De locatie van afvalbedrijf Baetsen staat niet ter discussie, zij houden zich aan de gestelde regels, laat de provincie Noord-Brabant in een reactie weten.

Vragen CDA -fractie
In een tiental vragen die de CDA-fractie in de Provinciale Staten heeft gesteld wil zij duidelijkheid over het hoe en waarom van deze branden en vraagt zich af of de destijds afgegeven vergunning nog wel passend is. Tevens vraagt zij zich af of de aangekondigde flitscontroles daadwerkelijk worden uitgevoerd en zij wil weten welke preventieve maatregelen er door Baetsen genomen zijn om herhaling te voorkomen. De vragen van de CDA fractie zijn te lezen op de site van de Provincie: www.brabant.nl
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>