Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 0a5d01
Foto: Dirk Gijsbers
Algemeen / Son & Breugel

Met zonnepanelen alleen redden we het niet

Son en Breugel - De coöperatie SonEnergie laat geregeld van zich horen. Je hoeft geen lid te zijn om eens bij hun Energiecafé binnen te lopen. Donderdag 3 oktober was wethouder Paul van Liempd uitgenodigd. Hij heeft duurzaamheid in zijn portefeuille. Genoeg te vertellen dus! Maar ook voor de aanwezigen genoeg om aan hem te vragen.

Redacteur: Ineke van Uden

In het klimaatakkoord staat dat Son en Breugel in 2050 energieneutraal moet zijn. Paul van Liempd: "Energieneutraal wil zeggen dat je evenveel duurzame energie opwekt als verbruikt. Als je kijkt naar wat Son en Breugel verbruikt, is dat jaarlijks 2,3 petajoule. Eén petajoule is een miljoen keer miljoen kilojoules. Als je dat zou omzetten naar duurzame energie opwekken, dan zou Son en Breugel ongeveer 70 windturbines of 900 hectare zonnevelden of 230.000 woningen met zonnedaken of elfduizend hectare biomassateelt nodig hebben. We ontkomen er dus niet aan een mix van deze energiebronnen te kiezen en waar mogelijk energiestromen te koppelen." Een mooie uitdaging ligt in dit kader bij bedrijven op Ekkersrijt die restwarmte over hebben te koppelen aan bedrijven die warmte nodig hebben.

Klimaatneutraal
Uiteraard wordt stilgestaan bij de ambitie van de gemeente om alle gemeentegebouwen voor 2020 klimaatneutraal te hebben en - wat zoals deze week in de media bekend werd - niet gaat lukken. Klimaatneutraal wil zeggen: alle energie die gebruikt wordt, moet duurzaam opgewekt zijn. Wethouder Van Liempd: "We weten onvoldoende van een paar gebouwen - zoals bijvoorbeeld Braecklant en De Bongerd - wat we met die gebouwen willen gaan doen. Dan ga je niet nu investeren als je er straks misschien een nieuw gebouw neer zet."

Zonnepanelen/zonnevelden
Op een vraag vanuit het publiek of de gemeente soepeler om zal gaan met vergunningen voor zonneweiden reageert Paul van Liempd: "Met de opgave die we als gemeenschap hebben, kunnen we bijna niet om zonnevelden heen. Als je namelijk alle daken vol legt, ben je er nog steeds niet. Als de provincie iets te zeggen heeft over plekken waar eventuele zonnevelden kunnen komen zijn ze heel duidelijk. Dan is een burgerraadpleging een harde eis." Jan Frans Brouwers merkt op dat de gemeente grond heeft in Sonniuswijk waar niet op gebouwd mag worden en waar eerder het realiseren van een zonneveld door de gemeente is afgewezen: "Is die grond misschien nu wel geschikt voor een zonneveld?"

Nieuwe c.v. ketel of warmtepomp?
Een paar stellingen waarbij de aanwezigen hun mening konden geven middels een groen (eens) of rood briefje (oneens) gaf goed weer hoe er gedacht werd over bepaalde zaken. Veel groene briefjes gingen de lucht in op de stelling 'Als mijn c.v. ketel morgen vervangen moet worden, koop ik een nieuwe in plaats van een warmtepomp'. Genoemde reden? Er is nog te veel niet bekend over de warmtepomp en over andere mogelijke opties.

Windenergie mag in Son en Breugel?
Ook opvallend veel groene briefjes gingen in de lucht op de stelling 'Met zonnepanelen alleen redden we het niet. Windenergie mag ook in Son en Breugel'. Dit in tegenstelling tot de aanwezigen die drie maanden geleden bij de bijeenkomst over de Omgevingswet waren en hun mening mochten geven over windmolens. Daar was het merendeel het erover eens dat windmolens niet in Son en Breugel thuis horen.

Geluidswal A50 voorzien van zonnepanelen
En honderd procent groene 'eens' briefjes op de stelling dat in 2030 ter hoogte van Son en Breugel op de A50 de geluidswal voorzien is van zonnepanelen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>