Logo mooisonenbreugel.nl
Het huidige dameskoor   | Fotonummer: dfbd29
Het huidige dameskoor (Foto: Wil Feijen)
Jubileum

Vijftigjarig jubileum dameskoor Sint Genoveva

Son en Breugel - Terug naar het jaar 1969! Op verzoek van pastoor Van de Werff werd door een groep van zes dames een koor opgericht. Dit bleek de basis te zijn voor wat nu bekend staat als het dameskoor Sint Genoveva. Door de uitbreiding van Breugel werden in de kerk steeds meer rouw- en trouwdiensten gevierd. Het toenmalige mannenkoor kon niet langer aan de vraag voldoen omdat veel leden overdag werkten. Het dameskoor kreeg steeds meer leden en nam de taak geleidelijk over.

Redacteur: Leo Hokke
Fotograaf: Wil Feijen

De repetities van het dameskoor vonden iedere donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in café De Bonkelaer. Om 20.00 uur kwamen de leden van het mannenkoor. De repetities waren strikt gescheiden.

Samenvoegen
Betsie van Acht is al sinds 1972 lid van het koor. "Gerrit Rooijakkers was van beide koren dirigent en voorstander van het samenvoegen van de twee koren. Dit gebeurde ook geleidelijk", aldus Betsie. Sinds jaar en dag repeteert het koor nu in parochiehuis Den Bauw. De dames die de rouw- en trouwdiensten verzorgden, ontvingen hiervoor een kleine vergoeding. Deze vergoeding werd eens per jaar aangewend om samen een gezellige dag door te brengen. Zo'n dag kon bestaan uit het ergens naar toe gaan met de fiets, later zelfs met de auto en als afsluiting een etentje. Het plezier stond voorop. De dirigent werd op een dergelijke dag in het zonnetje gezet, hetgeen al snel door hem als een verwendag werd bestempeld. Riek de Haas is met haar 90 jaar het oudste koorlid. Betsie: "De dirigent weet zelfs uit 'oude stemmen' een acceptabel resultaat te verkrijgen."

Flinke vooruitgang
Betsie: "Het koor heeft ook moeilijke tijden gekend, vooral door het verloop van dirigenten." Onder de huidige dirigent Frans Lemmens ging het koor beter functioneren en boekte flinke vooruitgang met de ondersteuning van organist Noortje Sluiter.

Vijftigjarig bestaan
De viering van het vijftigjarig jubileum begint zondag 17 november om 9.30 uur met de Ceciliamis die bij deze bijzondere gelegenheid opgedragen wordt door bisschop mgr. Gerard de Korte. Na afloop brengt het Catharinagilde de vendelgroet en het vendelgebed. Daarna is er in parochiehuis Den Bauw een receptie voor het dameskoor waarbij iedereen van harte welkom is.

Feest
Evenals bij het veertigjarig bestaan van het koor wordt er ook dit keer een feest georganiseerd op 22 november. Vanaf 14.00 uur beginnen de dames met een gezellig samenzijn, zijn er allerlei spelletjes te doen en kan er flink gebuurt worden. Vanaf 17.00 uur sluiten de leden van het mannenkoor aan, samen met hun partners. Er staat dan een buffet klaar en tot in de late uurtjes wordt er gefeest en worden er sketches voorgedragen. Dit alles vindt plaats in parochiehuis Den Bauw.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>