Logo mooisonenbreugel.nl
Impressie van een padelbaan   | Fotonummer: 562e49
Impressie van een padelbaan (Foto: Ingezonden)
sport

Tennisvereniging Pieter Brueghel wil uitbreiden met twee padelbanen

Son en Breugel - Hoe mooi zou het zijn als in Son en Breugel de nieuwe sport padel bedreven zou kunnen worden. Padel is een combinatie van tennis en squash, die in een glazen kooi met een afmeting van tien bij twintig meter gespeeld wordt. Deze nieuwe sport, die zowel voor jong als oud geschikt is, kent een enorme groei in Nederland. Tennisvereniging Pieter Brueghel wil deze sport graag aanbieden aan de huidige en toekomstige leden. De vereniging wil en kan investeren in de bouw van twee padelbanen.

Redacteur: Emmy Grit

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) ziet padel als een goede aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod van een tennisvereniging. Meer dan tweehonderdvijftig tennisverenigingen hebben inmiddels padelbanen aan hun tennisbanen toegevoegd. De bond ziet een groeiende behoefte van tennissers aan variatie en keuzevrijheid. Het kan de tennisvereniging op bepaalde fronten versterken. TV Pieter Brueghel ziet deze versterking en heeft daarom plannen uitgewerkt om op de tennisaccommodatie twee padelbanen aan te leggen.

Drie meter hoge wanden
Een padelbaan ziet er anders uit dan een gewone tennisbaan. De baan heeft een afmeting van tien bij twintig meter. Het veld kent drie meter hoge betonnen of glazen achter- en zijwanden. Aan de beide lange zijden van het veld is een metalen omheiningsdraad met minimaal aan één zijde een deur in het midden. "Om deze nieuwe sport te introduceren in Son en Breugel, willen wij twee banen aanleggen en daarvoor zijn wij het traject ingegaan met de gemeente", vertelt voorzitter Paul Ruijters

Nul op het rekest
"Begin 2018 zijn de eerste contacten geweest tussen de tennisvereniging en de gemeente met betrekking tot ons verzoek tot het uitbreiden van ons tennispark met twee padelbanen. We hebben afgelopen juni een principeverzoek ingediend voor deze uitbreiding. Helaas hebben wij 'nul op het rekest' gekregen. Erg jammer", laat een teleurgestelde voorzitter weten.

Niet mogelijk
In de besluitvorming van de gemeente staat dat 'de uitbreiding zou moeten plaatsvinden binnen de bestemming 'Groen'. Op basis van het geldende bestemmingsplan is het niet mogelijk om twee padelbanen te realiseren op deze locatie. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het initiatief past niet binnen het ruimtelijke en milieubeleid van de gemeente'.

Breugel Bruist!
Paul: "Onze hoop is nu gevestigd op het project 'Breugel Bruist!' Onze plannen kunnen 'meeliften' in het project. De noodzakelijke uitbreiding op onze accommodatie brengt een verandering van het bestemmingsplan met zich mee. Als het bestemmingsplan gewijzigd wordt, dan hebben we kans dat onze vereniging de twee padelbanen mag aanleggen en dan kan Son en Breugel kennismaken met de nieuwe sport."

Toezegging
Recentelijk heeft Paul contact gehad met wethouder Jos de Bruin, die naast sport ook 'Breugel Bruist!' in zijn portefeuille heeft. De wethouder heeft de toezegging gedaan om samen te zoeken naar een alternatieve locatie voor de padelbanen, grenzend aan het tennispark. Paul: "Er gloort misschien toch nog hoop aan de horizon."

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>