Logo mooisonenbreugel.nl
CMD-gebouw  aan de Europalaan in Son en Breugel   | Fotonummer: 033515
CMD-gebouw aan de Europalaan in Son en Breugel (Foto: )
gemeente

Om kosten te besparen moet werkwijze tussen CMD en gemeente anders

Son en Breugel - In november 2019 beloofde wethouder Paul van Liempd aan de raad dat er een onderzoek zou komen naar de uitgaves en de bedrijfsvoering bij het CMD in Son en Breugel. Dit omdat er een tekort van een miljoen was op het sociaal domein in de begroting van 2020-2023 van de gemeente Son en Breugel. Hoe dit mogelijk was, wilde de raad graag weten van de wethouder.

Redacteur: Adrie Neervoort

Adviesbureau K2 kreeg de opdracht voor het onderzoek en afgelopen dinsdag presenteerde het de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) aan de gemeenteraad. De resultaten waren uitgewerkt in een onderzoeksrapport van 23 pagina’s met de titel ‘Op weg naar een toekomstig en duurzaam CMD’. De presentatie gebeurde wegens de maatregelen tegen het coronavirus via een digitale conferentie.

Het onderzoek geeft een beeld van het CMD dat vanaf 2018 een verbeteringsslag heeft gemaakt. Het handelde meer aanvragen af en wist daarbij zelfs de gemiddelde wachttijd te verkorten. Tevens blijkt dat de hulpvraag ook in Son en Breugel toeneemt. Neem bijvoorbeeld de jeugdhulpkosten: het aantal cliënten dat daar gebruik van maakt steeg van 361 naar 400. Waar de kosten voor 361 cliënten in 2018 nog 1,7 miljoen waren, kostte de stijging van 361 naar 400 cliënten, een verschil van 39 cliënten, 600.000 euro meer, namelijk 2,3 miljoen.

De kosten voor jeugdhulp zijn sterk gestegen: 10% van de cliënten in de jeugdhulp is verantwoordelijk voor 48 procent van de totale uitgaven. In totaal is er voor de WMO en jeugdhulp 4,5 miljoen uitgegeven in 2019, waarvan 2,3 miljoen aan jeugdhulp en 2,2 miljoen aan de WMO, inclusief hulpmiddelen.

Behalve dat de kosten zijn gestegen, maakt het onderzoek ook duidelijk dat het CMD en de gemeente geen gelijkwaardige partners zijn in het proces. Waar de gemeente zich vooral bezighoudt met de harde cijfers, denkt het CMD aan de kwaliteit en de oplossing die de cliënt wil.

Er moeten dus veranderingen plaatsvinden, veranderingen naar een effectieve en efficiënte manier van werken, die op termijn moeten gaan leiden tot beheersing van de kosten. Want hier is volgens het onderzoek nog veel winst te behalen en een betere samenwerking tussen de gemeente en het CMD geeft waarschijnlijk een nog beter resultaat en een beter inzicht in de kosten en wat het mag kosten.

Aanbevolen wordt dan ook om een bestuurder aan te stellen die focus houdt op het uitvoeren van de aanbevelingen uit het onderzoek en ook daarop stuurt. Eigenlijk is het tijd voor verandering en moeten de kennis en expertise in de gemeente en het sociaal domein benut worden.

Het tekort is niet helemaal opgehelderd, maar een andere manier van werken is noodzakelijk om de kosten en dus ook het tekort niet verder op te laten lopen.

Nu is het aan de raad en het college om wat te gaan doen met de aanbevelingen en deze om te zetten in een plan van aanpak. Op 19 mei staat de commissievergadering Burgerzaken op de agenda; daarin zal besproken worden hoe en op welke wijze de aanbevelingen worden overgenomen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>