Op de ophaalbrug wordt uitleg gegeven over de verkeerssituatie
Op de ophaalbrug wordt uitleg gegeven over de verkeerssituatie Foto: Wil Feijen

Fietsersbond vraagt ook in Son en Breugel meer aandacht voor de fietser

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - Op uitnodiging van de Fietsersbond afdeling Son en Breugel sprongen een drietal ambtenaren en wethouder Jan Boersma op de fiets. Wethouder Boersma gebruikt zelf ook regelmatig de fiets, zeker als het om woon-werkverkeer gaat. Maar dit keer werden hij en zijn ambtenaren uitgenodigd om samen met Frank Meertens en Renzo Noben van de Fietsersbond Son en Breugel te kijken naar de knelpunten en gerealiseerde projecten, waar de fietser die gebruik maakt van het fietspad in de gemeente mee te maken heeft.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Hiermee willen zij aandacht vragen voor de fietser in het Verkeers- en Vervoersplan van de gemeente. Opvallend is het dan wel dat binnen dit plan op de gemeentelijke site het woord fiets niet voorkomt. Maar zoals gezegd, Frank en Renzo willen al fietsend, dus in de praktijk, de wethouder en de meefietsende verantwoordelijke ambtenaren wijzen op een aantal aandachtspunten en gerealiseerde trajecten in het fietsnetwerk van Son en Breugel. Natuurlijk gaat het om een paar voorbeelden die illustratief zijn voor meerdere situaties in de gemeente. En juist daarom neemt wethouder Jan Boersma de moeite en de tijd om te gaan kijken, en tijdens een route van ruim 20 kilometer wezen Renzo en Frank de wethouder op enkele situaties waar fietsers in Son en Breugel mee te maken hebben. Over het algemeen is de conclusie van Frank en Renzo dat er, zeker in vergelijking met andere gemeentes die in omvang en populatie gelijk zijn aan Son en Breugel, sprake is van een goed fietsnetwerk.

Brug Kanaalstraat
Toch zijn er ook nog wel zorgen als het om de veiligheid van de fietser gaat in de gemeente, zo laten de heren weten. Daarom stoppen ze bijvoorbeeld even bij de ophaalbrug aan de Kanaalstraat/Nieuwstraat. Hier komen een aantal zijstraten die parallel aan het kanaal lopen uit op de Nieuwstraat en de Kanaalstraat. Daarbij is het voor het verkeer op de Nieuwstraat en de Kanaalstraat niet altijd duidelijk wie er nu voorrang heeft. Er ontbreekt wat Renzo betreft ook duidelijke signalering die aangeeft waar bijvoorbeeld de fietser moet rijden als hij de brug oversteekt. Zo blijkt het gedeelte op de brug dat eigenlijk een voetpad is, ook gebruikt te worden als fietspad. Als het om de veiligheid van de fietser gaat, blijkt duidelijkheid het sleutelwoord te zijn als langzaam en snel verkeer elkaar kruisen.

Compromis
Op sommige plekken in Son en Breugel blijken situaties te zijn ontstaan uit een soort van compromis en ook zijn er bepaalde zaken aangepast om de functie en de veiligheid te verbeteren. Neem bijvoorbeeld de ronde betonblokken bij de Houtense brug; die zijn daar ooit geplaatst om sluipverkeer te weren. Nu hebben ze nog steeds misschien die functie, maar ze staan op een druk bereden fietspad. Een paal of betonblok kan voor een fietser soms niet logisch, gewenst of zelfs gevaarlijk zijn, maar zorgt er vaak wel voor dat de fietser het alleenrecht heeft op het pad, zonder hinder te ondervinden van ander verkeer, dat daar niet hoort te komen. Op het bedrijventerrein Ekkersrijt is duidelijk te zien dat er gekeken is naar een balans tussen de fietser en de functie van een bedrijventerrein.

Slowlane
Zo loopt een gedeelte van de Slowlane over het bedrijventerrein; een bewuste keuze omdat je zo het terrein op de meest veilige manier bereikbaar maakt voor de fietser. Het aanleggen van een fietspad blijkt vaak een complex verhaal, want soms moet je in overleg gaan met de eigenaar van een stuk grond, of de medewerking krijgen van dezelfde eigenaar als het gaat om het plaatsen van een waarschuwingsbord bij een in- of uitrit van een bedrijf. Maar ook moet er gekeken worden naar andere zaken, zoals hemelwaterafvoer, middelen om de snelheid te beperken en natuurlijk de kosten.

Keuzes maken
“Als het om de kosten gaat moet een gemeente altijd keuzes maken, maar ook het aanpassen van een gevaarlijke situatie vraagt om keuzes. Bijvoorbeeld wel of geen verkeersdrempel: misschien wel veilig maar in sommige situaties niet praktisch”, zo maakt de wethouder duidelijk. “Veiligheid heeft natuurlijk alles te maken met gedrag. Je kunt door bepaalde maatregelen een veilige situatie creëren, maar het is pas echt veilig als de maatregelen ook opgevolgd worden”, licht wethouder Boersma de situatie op sommige knelpunten toe.

30 kilometer wegen
Renzo en Frank zouden ook graag zien dat de 30 kilometer wegen in Son en Breugel zodanig worden ingericht dat automobilisten hun snelheid daardoor moeten aanpassen en het veiliger zal worden voor fietsers. Volgens wethouder Boersma is het aanpassen van wegen niet altijd voldoende, het gaat erom dat automobilisten worden aangesproken op hun gedrag.

Informatie
Wethouder Boersma geeft aan dat het belangrijk is om van organisaties als een fietsersbond informatie te krijgen. Ook Frank en Renzo van de Fietsersbond Son en Breugel vinden het contact dat zij hebben met de gemeente positief, al wil je soms wel wat meer dan er uiteindelijk mogelijk blijkt. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen over veilig fietsen in Son en Breugel, dan kunt u deze mailen naar fietsersbondsonenbreugel@gmail.com.

!
Afbeelding
Algemeen 17 aug, 14:09 Vrouwen vereniging Scala Bezocht Joods Historisch museum
Afbeelding
Politiek 17 aug, 11:57 Gemeente Son en Breugel scoort laag met afhandeling mailcontact
Afbeelding
Algemeen 16 aug, 22:04 Alzheimer Café B.O.S. over Voeding en dementie
Afbeelding
Algemeen 16 aug, 09:06 Lazy Sonnie Afternoon start na zomerstop met Guy Verlinde en Olivier Vander Bauwede
Afbeelding
Politie 15 aug, 22:18 Personenauto loopt flinke schade op door autobrand op industrieterrein Ekkersrijt
Afbeelding
Algemeen 15 aug, 18:15 Harmonie St. Caecilia verkoopt goede tweedehands fietsen