Afbeelding
Foto: MooiSonenBreugel

Opritten natuurstenen trottoirbanden voorzien van coating

Algemeen Verkeer

Son en Breugel - Bijna een jaar wordt er over de gladde grijze natuurstenen trottoirbanden gesproken binnen de gemeenteraad en al tweemaal zijn hierover beeldvormende sessies gehouden tijdens de Politieke Avond. Een besluit werd nog niet genomen of de trottoirbanden gecoat of vervangen moeten gaan worden, maar ondanks dat er nog geen besluit is genomen, werd maandag 20 september begonnen met het coaten van de gladde opritten in het centrum als tijdelijke oplossing. Donderdag 23 september staat de derde beeldvormende sessie over dit onderwerp op de agenda van de Politieke Avond.

Redacteur: Emmy Grit

Wethouder Boersma heeft vrijdag 17 september de raadsleden over de tijdelijke oplossing op de hoogte gebracht: “Voordat er een definitief besluit wordt genomen in de beeldvormende sessie, moet het nog door naar de oordeelvormende sessie. Als er dan daadwerkelijk een definitieve beslissing genomen wordt, zijn wij maanden verder. Om nog meer ongevallen te voorkomen, hebben we besloten voor een tijdelijke en goedkope tussenoplossing die op korte termijn uitgevoerd kon worden. De werkzaamheden moeten gezien worden als gewoon regulier onderhoud in het kader van de veiligheid”, licht hij toe. 

“Het aanbrengen van de coating is afhankelijk van de weersomstandigheden en uiteraard van de planning van het bedrijf die de werkzaamheden uitvoert. Daarom wisten we vrij laat dat de werkzaamheden maandag zouden worden uitgevoerd”, aldus de wethouder.

Helga Helders, fractievoorzitter van Voor U!, begrijpt dat er met spoed actie ondernomen moet worden ter voorkoming van nog meer incidenten. “Wij hebben een betondeskundige aangedragen voor de derde beeldvormende sessie. De raad heeft nog geen oordeel gevormd en nog geen besluit genomen en toch wordt er al begonnen met de werkzaamheden”, aldus de fractievoorzitter. 

Voor U! is onaangenaam verrast door deze actie en heeft een hierop vragen gesteld aan de wethouder. “De vergadersessie op 23 september komt als mosterd na de maaltijd”, aldus Helga. De partij vreest dat de voorgestelde werkzaamheden het probleem slechts tijdelijk zal verhelpen en dat er dan alsnog andere maatregelen genomen moeten worden. “De aangekondigde maatregelen die de wethouder als tijdelijk beschrijft voordat er een definitief oordeel gevormd is, zullen wellicht dus voor onnodige kosten zorgen.”

Wethouder Boersma ziet dat anders: “De discussie in de beeldvormende sessie gaat door. Er is nog niets besloten wat de definitieve oplossing gaat worden: of vervangen door betontrottoirbanden of door het coaten van alle natuurstenen trottoirbanden.”