Het afval wordt vanaf 1 januari door Blink opgehaald
Het afval wordt vanaf 1 januari door Blink opgehaald Foto: Wil Feijen

Nieuwe afvalinzamelaar in het nieuwe jaar

Algemeen gemeente

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel sluit vanaf 1 januari 2022 aan bij de Gemeentelijke Regeling Blink. Blink is vanaf 1 januari het eerste aanspreekpunt voor inwoners voor vragen, meldingen en klachten over afval. Veel blijft hetzelfde voor inwoners, zoals het serviceniveau en de meeste ophaaldagen. Inwoners ontvangen rond 15 december een brief met uitgebreide informatie hierover.

Wethouder Paul van Liempd: “Voor onze inwoners is er straks één aanspreekpunt met alle vragen, meldingen of verzoeken over de afvalinzameling. Hierdoor gaat het serviceniveau omhoog.” 

Aanspreekpunt
Blink is het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Als het afval niet is opgehaald, informatie over afvalstromen of de (ondergrondse) container is, dan kunnen inwoners op verschillende manieren rechtstreeks contact opnemen met Blink:
• De app: Afvalkalender Blink (te downloaden via appstore en google play)
• Online: www.mijnblink.nl;
• Telefoon: 0800-0492;
• Email: klantenservice@mijnblink.nl.

De huidige afvalapp vervalt per 31 december 2021.

Wat blijft hetzelfde
• Het serviceniveau blijkt gelijk;
• Tijdstippen en regels huis-aan-huis-inzameling;
• De milieustraat;
• (Ondergrondse) verzamelcontainers voor glas, textiel en luiers;
• Meldingen van zwerfafval via de gemeente (MOR-meldingen);
• Het ophalen van luierzakken, PMD kroonringen bij het gemeentehuis;
• Het gratis verstrekken van PMD-zakken via de balies van de supermarkten.

Wijziging PMD op maandag en dinsdag
De ophaaldagen van PMD, gft, papier en restafval blijven gelijk aan de huidige ophaaldagen. Er is één uitzondering: het ophaalschema van PMD op de maandag en dinsdag wisselen om. Raadpleeg de afvalkalender voor de nieuwe ophaaldagen.

Toetreding tot Blink
Blink is een samenwerking in de afvalinzameling van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, en vanaf 2022 Son en Breugel. Er is gekozen voor deze samenwerking omdat inwoners zo één aanspreekpunt hebben. Daarnaast verandert de wereld van inzameling en verwerking van afvalstoffen snel en is deze complex geworden. Voor de toekomstbestendigheid van de afvalinzameling sluit de gemeente aan bij een collectief.