Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Vrijwilligerspenning voor initiatiefnemers Stichting Meedoen Son en Breugel

Human Interest

Son en Breugel - Vrijdagavond 9 maart heeft burgemeester Hans Gaillard drie Vrijwilligerspenningen uitgereikt  aan Angélique Hubers-Mattheijssen, Maaike van Kempen-van den Oord en Diana van der Looij-Basten, initiatiefnemers, oprichters (2014) en drijvende krachten achter de Stichting MeeDoen Son en Breugel. Hij deed dit tijdens de vrijwilligersavond in De Bongerd in Breugel.

De Vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking.
De uitreiking vindt plaats tijdens de tweejaarlijkse Vrijwilligersavond, georganiseerd door de gemeente Son en Breugel in Sporthal de Bongerd, Asteroïdenlaan 2A in Breugel.

Stichting MeeDoen Son en Breugel heeft als doel het bevorderen van de mogelijkheden voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of stoornis in het algemeen en in Son en Breugel in het bijzonder. 

Vrijetijdsactiviteiten en sportaanbod op maat
Om dit doel te bereiken organiseren zij vrijetijdsactiviteiten en bieden ze samen met sportverenigingen een breed sportaanbod op maat. Voor jongeren en jongvolwassenen zoeken zij passend aanbod van stage, dagbesteding of werk. Ook onderhouden ze een netwerk voor ouders waarin ervaringen en kennis gedeeld worden. Inmiddels nemen ruim 100 personen, in de leeftijd van 6 tot circa 30 jaar, regelmatig deel aan de activiteiten.
De stichting bereikte de derde plaats (van de 82 deelnemers) bij de Brabantse Dorpen Derby 2014, een leefbaarheidswedstrijd van de provincie Noord-Brabant, met in 2014 als thema Sport en Beweging.

Samenwerking
In 2014 werd in nauwe samenwerking tussen de stichting en Voetbalvereniging SBC een JG-eftal gestart met zeven deelnemers. Een jaar later was dit al uitgegroeid tot drie JG-elftallen met circa 30 deelnemers.
In samenwerking tussen de Stichting en SWZ-Zonhove is enige tijd geleden het project Carroussel gestart: een leer- werkcentrum voor jonge mensen met een beperking (vanaf 16 jaar), voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om zonder begeleiding en ondersteuning een passende stageplaats, werkervaringsplaats of een reguliere baan te vinden en deze te behouden.

Momenteel worden vanuit de stichting initiatieven ondernomen om een Stichting MeeDoen Wonen op te richten. Doel hiervan is om in samenwerking met het Regionaal Autismecentrum wonen en begeleiding in Son en Breugel mogelijk te maken voor jongeren met een beperking.

Angélique Hubers-Mattheijssen, Diana van der Looij-Basten en Maaike van Kempen-van den Oord kregen de vrijwilligerspenning
Afbeelding