Afbeelding

Reconstructie Rooijseweg nadert voltooiing.

Politiek

In onze Mooisonenbreugelkrant van begin april berichten we hierover. "De herinrichting van de Rooijseweg, tussen de gemeentegrens met Sint Oedenrode en de ovatonde, is een onderdeel van het project Sonniuspark. De herinrichting heeft onder andere de verbetering van de verkeersveiligheid als doel. Maar ook het verbeteren van de uitstraling van een belangrijke uitvalsweg van de gemeente, een betere ontsluiting van de wijk Sonniuspark en een besparing op de kosten voor beheer en onderhoud zijn belangrijke doelstellingen".

Door: Arjen Strik

In opdracht van de gemeente Son en Breugel is wegenbouwer BAM Infra gestart met de reconstructie van de Rooijseweg. De hoofdweg, de ventweg en het fietspad worden grondig onder handen genomen. De reconstructie moet volgens de planning 31 december 2016 klaar zijn.
We zijn benieuwd naar de voortgang van het project en spreken hierover op een miezerige herfstdag met de heer Pablo van Lanen, projectbegeleider namens BAM Infra.
Hoe verloopt de reconstructie van de Rooijseweg tot nu toe, is de eerste vraag die we voorleggen.
" Vooraf hebben we een gedegen planning gemaakt, gebaseerd op het plan van aanpak . De werkzaamheden hebben we verdeeld in drie fasen om de doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen. Uiteraard hebben we daartoe een aantal omleidingen en tijdelijke voorzieningen moeten maken. Maar onze indruk is dat we de overlast tot een minimum hebben kunnen beperken en de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer hebben garanderend. Fietsers zullen nog de meeste hinder gehad hebben van de werkzaamheden. Van de drie ontsluitingsroutes van het Sonniuspark hebben we er altijd twee weten te garanderen. Maar uiteraard kunnen wij tijdens de verbouwing de winkel niet openhouden zonder enige overlast".

Wanneer kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe weg?
"Momenteel zijn we druk doende het traject vanaf het Sonniuspark tot de ovatonde te asfalteren, dit nadert zijn voltooiing. Op 21 november kan het verkeer weer gebruik maken van de nieuwe Rooijseweg, mits de weergoden ons niet dwarsbomen. Ook hebben we ter hoogte van de SBC sportvelden extra parkeerplaatsen verwezenlijkt, waar ook bezoekers van sporthal de Landing gebruik van kunnen maken. Daarna gaan wij verder met de reconstructie van het fietspad en het aanleggen van de groenvoorzieningen".

Op de App van BAM over dit project wordt gesproken over "Groen asfalt", wat is dat precies?
Pablo van Lanen geeft aan: "De asfaltverharding bestaat uit drie lagen. De onderlaag, de tussenlaag en de toplaag. De tussenlaag wordt uitgevoerd in een Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) genoemd. Bij de productie hiervan in onze asfaltcentrale wordt milieuvriendelijk gewerkt waarbij minder energie benodigd is vanwege de lagere temperatuur, waardoor er veel minder CO2 uitstoot plaats vindt dan bij het traditionele proces. Vanwege de duurzame eigenschappen wordt het wel eens Groen Asfalt genoemd. De toplaag die we aanbrengen bestaat uit geluidsreducerend asfalt. Een stille deklaag, die minder geluidsoverlast geeft".
Wat staat er verder nog te gebeuren brengen we naar voren?
" Als laatste realiseren we het fietspad en geven het groenplan vorm. Het fietspad wordt dubbelzijdig en komt te liggen aan de oostzijde. Daarnaast starten we met de realisatie van het groenplan. De Rooijseweg vormt de toegangspoort tot Son en Breugel. Er worden zo'n driehonderd nieuwe bomen gepland in drie groengebieden die allemaal een ander karakter krijgen".
Onze projectbegeleider kijkt nu al terug op een geslaagd project, mede door een goede samenwerking met de opdrachtgever de gemeente Son en Breugel. De oplevering vindt eind December plaats.
We bedanken de heer Pablo van Lanen voor zijn enthousiaste en verhelderende verhaal en zijn straks benieuwd naar het eindresultaat.