Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: 7d4e95
Foto: Wil Feijen
Algemeen / Son & Breugel

Archeoloog waarschuwt tegen onvoorziene kosten bouw MFA

  Politiek

Son en Breugel -  "Een Geit mekkert niet zomaar!"  Dorpsarcheoloog 'Geit' Emmery ontvangt mij in zijn villa aan de Wilhelminalaan. Een voormalige klompenmakerij, maar nu een rustieke, door de gemeente 'goed' onderhouden boerderij in de kern van ons dorp, zonder enige comfort en luxe, met een klassiek 'sluip door-kruip door' interieur waar Jopie Huisman direct door geïnspireerd zou zijn geweest.

Door: Arjen Strik

Geit is al jaren zeer betrokken bij het archeologische 'wel en wee' van onze gemeente. "Ik werkte vroeger als vrachtwagenchauffeur, het liefste 's nachts, zodat ik overdag tijd had voor mijn passie. Ik ben geïnteresseerd in wat de bodem ons hier, lokaal in onze gemeente, fysiek te vertellen heeft, over ons verleden. Ik heb mezelf ingewerkt in het vak archeologie en word als autodidact door wetenschappers geroemd om mijn kennis en kunde." Ik vroeg hem of Geit zijn echte voornaam is? Halverwege het gesprek geeft hij opeens antwoord. " Vroeger had ik geen baard maar een sikje. Dat leverde mij de bijnaam 'Geit' op. Ik vond het wel grappig en heb het aangenomen als mijn geuzen voornaam."

Aanleiding voor het gesprek was een artikel in DeMooiSonenBreugelKrant van 5 juli j.l. In dit artikel 'Actie van het college overvalt Bisdom en Parochiebestuur', staan de begrote kosten van de aankoop en sloop van de kerklocatie vermeld, gebaseerd op een gemeentelijk persbericht. De totale kosten werden geraamd op Euro € 1.133.000,- (€ 1.000.000 inclusief belastingen en exclusief kosten koper voor de grond en € 133.000 inclusief BTW wegens sloopkosten). Afgesloten wordt met: 'het is mogelijk dat, als gevolg van de diverse onderzoeken die moeten gaan plaatsvinden, aanvullende kosten gemaakt moeten worden. Deze eventuele aanvullende kosten zijn niet meegenomen in dit bedrag. De conclusies uit reeds uitgevoerde onderzoeken geven vooralsnog geen aanleiding te veronderstellen dat hoge bijkomende kosten te verwachten zijn."

"Toen ik dat las, sprong ik op uit mijn stoel van verbazing," sprak Geit. "Geen bijkomende hoge kosten, het is maar wat je een hoog bedrag vindt. Ik schat dat op minimaal € 700.000."
Hij geeft de volgende toelichting: "Het Nederlandse bodemarchief is via de Wet op de archeologische monumentenzorg beschermd. In deze wet is vastgelegd dat archeologisch waardevolle resten in de bodem moeten worden behouden. Als het bodemarchief door toekomstige graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm verstoord zal worden, is archeologisch onderzoek volgens deze wet verplicht en zal het bodemarchief archeologisch onderzocht moeten worden om zodoende de waarde hiervan te kunnen vaststellen."

"Uit eerder vooronderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau BAAC in het kader van de nieuwe centrumvisie van de gemeente zijn al enige proefsleuven gegraven en blijkt het gebied rond de kerktoren van grote archeologische waarde te zijn. Waardoor uitgebreid archeologisch onderzoek verplicht is om historische vondsten veilig te stellen. De oppervlakte van de te slopen kerk is 1400 m2. Bij dieper afgraven van 30 cm in de grond is een archeologisch onderzoek nodig door een erkend bureau. De kosten hiervan zijn minimaal € 500 per m2, gezien de aard van hetgeen zich in de bodem bevind (een jachtkamp uit de vroege steentijd en een middeleeuws grafveld). De totale kosten van € 700.000 voor archeologisch bodemonderzoek zijn nergens in de begroting terug te vinden. " Hij geeft verder aan dat de kosten van bodemonderzoek voor een nieuw te bouwen kerk voor het bisdom per m2 nog hoger uitvallen. Hierbij geldt hoe kleiner de oppervlakte, des te hoger de m2 prijs voor het onderzoek zijn.

Geit roept de gemeente op een duidelijke begroting te presenteren waarin deze bijkomende kosten vermeld staan. Nog beter zou hij het vinden als de huidige kerk, als erfgoed van de wederopbouw, benut zou worden als MFA en zo behouden zou blijven als dorpsmonument met zijn unieke voorgevel en overkappingsconstructie. Hierbij blijft de waardevolle archeologische ondergrond intact, en kunnen de hoge kosten van een dure opgraving bespaard worden. Hij vraagt zich verder af waarom de gemeente via de media blijft herhalen dat de kerk van het bisdom c.q. de parochie gesloopt moet worden. Uit betrouwbare bron weet hij dat dit geen harde voorwaarde is. Het wordt door de gemeente gebruikt als argument om de plannen door te drukken en een onomkeerbare stap te zetten. Hij roept de gemeente op haar kop niet langer in het zand te steken. En te luisteren naar wat er leeft en te herbenutten aan wat ze aan waardevols heeft.

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>