Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 762701
Foto:

Lezerspodium

  Politiek

Behoud zwemfaciliteiten voor ons dorp

Via persberichten hebt u kunnen vernemen dat het gemeentebestuur voornemens is om het zwembad de komende 5 jaar subsidie te verstrekken.
Op socialmedia hebben we gezien dat hier enige commotie over is vanwege het feit dat het hier een commerciële ondernemer betreft.
Dat begrijpen wij en daarom lichten we graag toe waarom ook DorpsVISIE instemt met deze bijdrage voor het zwembad van Thermae.

Het zwembad in ons dorp voorziet in een behoefte voor jong en oud.
Ouderen, die vaak moeilijker bewegen, maken graag gebruik van deze voorziening, ook op therapeutische basis.
Op jaarbasis kan het zwembad rekenen op zo'n 50.000 bezoekers en dit aantal is redelijk stabiel.

Elke gemeente die een dergelijke voorziening heeft moet hierin bijdragen omdat de exploitatiekosten nooit rond te krijgen zijn.
Nu zitten wij met de situatie dat het zwembad onderdeel uitmaakt van een sport/saunacomplex in handen van een commercieel ondernemer .
En dat maakt de zaak complex.
Om die reden hebben wij, toen er 2 jaar geleden voor het eerst een bijdrage gevraagd werd door de exploitant, een onderzoek laten plegen.
Het mag namelijk niet zo zijn dat de gemeente door deze bijdrage te verstrekken aan het zwembad indirect de sauna en de sportschool financieel ondersteunt.
Uit dit onderzoek is echter gebleken dat exploitant jaarlijks zelf minstens
€ 60.000,00 bijpast op zijn verliesgevende bedrijfstak het zwembad.

Bovendien is het zo dat de exploitatie van dit onderdeel van het totale complex wordt beoordeeld door een aparte accountant.
Daarnaast is er een toegangssysteem in gebruik waardoor het zwembad uitsluitend toegankelijk is met een geldig entreebewijs.
Voor bezoekers met een sportschoolabonnement vindt aparte registratie plaats.

Gebruikers van het zwembad zijn erg tevreden over de kwaliteit en het voorzieningenniveau.
DorpsVISIE zou het dan ook betreuren als we afscheid moeten nemen van een dergelijke waardevolle toevoeging aan ons dorp waarvan veel inwoners gebruik maken.
Wel moeten we realistisch blijven en zal er samen met andere gemeenten bekeken worden of er in de toekomst overgegaan moet worden naar regionale voorzieningen.
Ons college zal actief in gesprek gaan met Meierijstad.

Voorwaarde voor de verstrekking van de bijdrage voor de komende 5 jaren is dat de zwemfaciliteiten op het huidige niveau blijven gehandhaafd.
Er zal regelmatig aan de hand van onderzoek en rapportage een heroverweging plaatsvinden.
Ook is het zo dat de bijdrage jaarlijks opzegbaar is.
Dit voor het geval dat er in de nabije toekomst voor een alternatief gekozen wordt.

Omdat de exploitant overweegt het zwembad te sluiten wanneer het exploitatietekort nog verder toeneemt hopen we u met bovenstaande voldoende op de hoogte gesteld te hebben van onze argumentatie om in te stemmen met deze subsidieverstrekking.

Met vriendelijk groet

De fractie van DorpsVISIE
Helga Helders

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>