Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Kandidaat wethouders Son en Breugel bekend

Politiek

Son en Breugel - Vrijdagmiddag werden de kandidaat wethouders voor het nieuwe college gepresenteerd. Drie wethouders met een mooie mix van ervaring en nieuw bloed, allen afkomstig uit Son en Breugel. Zoals Remco Heeren (Dorpsvisie) ze introduceerde.

Jelle de Jong, kandidaat vanuit DorpsVisie, zal onder andere de portefeuilles ruimtelijke ordening, wonen, de omgevingswet, Breugel Bruist, subsidiebeleid en accommodaties krijgen. Jan Boersma, kandidaat vanuit het CDA, zal zijn huidige portefeuille voor het grootste gedeelte voortzetten. Dat betreft onder andere financiën, mobiliteit, economie inclusief Ekkersrijt, wijkbeheer en het centrum Son. Steven Grevink wordt vanuit PvdA/GroenLinks als kandidaat voorgedragen en krijgt de verantwoordelijkheid voor onder andere sociale zaken, zorg en welzijn, jeugdzorg, onderwijs, duurzaamheid en de energie transitie. 

Het nieuwe college krijgt vol vertrouwen het bestuursakkoord als opdracht mee en zal in een collegeprogramma moeten aangeven hoe het college met de onderwerpen uit de raadsagenda aan de slag gaat. Van het nieuwe college wordt verwacht dat zij de uitdrukkelijke wens van de raad om tot een betere samenwerking te komen ondersteunt. Dat betekent onder meer dat de collegeleden zoveel mogelijk álle partijen in de raad zullen betrekken en daarmee de kwaliteit van het raadsbrede debat bevorderen. 

De benoeming van de wethouders zal plaatsvinden in de raadsvergadering van donderdag 7 juli. Lees meer hierover in DeMooSonenBreugelKrant van komende woensdag 6 juli