Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Iedereen moet mee kunnen profiteren van de groei in de regio

Politiek

Son en Breugel - De regio is enorm in ontwikkeling. Hightech bedrijven groeien als kool. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Waar moeten al die medewerkers wonen? Hoe komen ze van hun huis naar hun werk? Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen met plezier in hun stad of dorp wonen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de regio mee profiteert van deze groei? Ook voor Son en Breugel heeft de groei van de regio (schaalsprong) gevolgen. Daar konden inwoners 15 februari over meedenken. 

Redactie: Ineke van Uden
Foto: Wil Feijen

Gastspreker burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, was even terug in het dorp waar hij zelf is opgegroeid: “De vraag ligt op tafel ‘Wat voor groei willen we en hoeveel?’ De groeiverwachting van hightech bedrijven is enorm. Kunnen we dat aan? Willen we dat? Groei van bedrijven betekent werkgelegenheid, maar ook de nood om huizen te bouwen voor al die medewerkers die in de buurt moeten gaan wonen. Het groeitempo van de bedrijven in de Brainportregio wordt begrensd door het tempo waarop de 21 gemeenten de groei kunnen inpassen: “Het kan alleen maar als het kan. En het moet verantwoord.” 

Het tweede punt wat de Eindhovense burgemeester aankaartte was dat het succes van de groei niet een succes moet zijn van alleen maar de bedrijven die groeien: “Het gaat hier om een brede welvaart. We moeten zorgen dat iedereen in deze regio mee kan profiteren van deze schaalsprong.” Als laatste punt haalde Jeroen Dijsselbloem aan dat de 21 gemeenten moeten samenwerken. Als je bijvoorbeeld wil dat mensen uit Son en Breugel makkelijk met de fiets naar hun werk in Veldhoven moeten kunnen, dan heb je andere gemeenten nodig om dat te realiseren. 

Wethouder Jelle de Jong nam de volle zaal in het Dommelhuis mee in keuzes die op ons dorp afkomen zoals het dorps karakter behouden of gaan we verstedelijken? Ook ging hij in op kansen die de schaalsprong met zich meebrengt: “De economische groei helpt ons ook om andere dingen te kunnen doen. Als Ekkersrijt groeit, hebben we meer geld om grond te kopen langs de Dommel om daar meer te kunnen genieten van de natuur. Of, als ons dorp groeit hoeven huidige voorzieningen niet te krimpen, maar kunnen die behouden blijven of zelfs uitbreiden.” 

En toen was het tijd voor het publiek om hun zegje te kunnen doen. Want dat was tenslotte het doel van deze door de gemeenteraad georganiseerde samenspraakbijeenkomst: feedback ophalen van dorpsgenoten. 

Over dat woningbouw urgent is was de zaal het wel eens. Niet alleen voor medewerkers van de hightech bedrijven, maar zeker ook voor eigen jongeren. Daarnaast kwam vaak ter sprake dat er duurzaam gebouwd moet worden en dat doorstroming belangrijk is (dat mensen niet blijven hangen in een starterswoning en dat ouderen in een groot huis kleiner moeten kunnen gaan wonen). Maar ook dat je kunt denken aan creatieve woonvoorzieningen van bijvoorbeeld tien huizen bij elkaar met 1 gezamenlijke tuin. Er was ook iemand die de slimme regio uitdaagde dat als we in een slimme regio wonen, deze slimme regio ook wel slimme, snelle, goedkope en duurzame oplossingen moet kunnen bedenken voor de woningnood. 

Het grootste hightech bedrijf is ASML. En die gaat ook nog eens gigantisch groeien de komende tijd. De vraag van een aanwezige of de nieuwbouw van ASML niet in Groningen - waar de ruimte is - zou kunnen, was niet zo raar bedacht. Maar Jeroen Dijsselbloem, zichtbaar trots op het bedrijf in de Brainportregio, gaf aan dat het bouwen van die chipmachines echt op 1 locatie plaats moet vinden. Geen optie dus. 

Er klonken wat kritische noten dat Son en Breugel op moet passen niet alles te willen verstenen, dat er best groen opgeofferd mag worden voor bouw, maar dat je wel moet kijken welk groen dat is, dat iedereen moet mee profiteren van de brede welvaart, dat er vooral ook oog moet zijn voor welzijn, dat duurzaamheid hoog in het vaandel moet staan en dat er nog volop nagedacht moet worden over infrastructuur. Daarnaast was er voelbaar enthousiasme dat nieuwkomers en expats een verrijking zijn binnen ons dorp en dat als er gebouwd gaat worden in Son en Breugel, dit ook mede een oplossing wordt voor onze jongeren die al langer roepen dat ze geen betaalbare woning kunnen krijgen. 

Jeroen Dijsselbloem blikte aan het einde van de avond nog even terug naar zijn kinderjaren toen hij in de Gentiaan woonde: “Toen zag Son en Breugel er heel anders uit als nu. Een dorp is constant in beweging. Wat waardevol is in deze stap in de schaalsprong, is dat jullie nu samen kunnen bepalen hoe het dorp gaat veranderen en ga vooral benoemen welke kwaliteiten jullie vast willen houden.”