Woningen in de wijk Breeakker
Woningen in de wijk Breeakker Foto: MooiSonenBreugel

Toepassing Wet Voorkeursrecht Gemeenten zorgt voor onrust

Politiek

Son en Breugel - Donderdag 23 maart is er een beeldvormende vergadering over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) die van toepassing wordt voor een gedeelte van de wijk Breeakker.
Het gaat om de percelen ten noorden van de Nachtegaallaan tot aan de Hoefbladlaan. De aanleiding hiervoor is volgens het college dat men het gebied wil herontwikkelen naar ‘Wonen met aanverwante voorzieningen’. Om dit te kunnen realiseren is besloten om de mogelijkheden van de genoemde wet toe te passen, zodat de gemeente onbedoelde verkoop tegen kan gaan.

Het college zal de raad tijdens de vergadering informeren over de aanleiding van het voorkeursrecht, over de ambities voor het gebied, en over de gevolgen in de praktijk van dit voorkeursrecht. De raad kan zich hierdoor een beeld vormen van de situatie, waarna in een volgende bespreking oordeelsvormend gedebatteerd kan worden.

De gemeenteraad moet binnen 3 maanden besluiten over de voortzetting van het voorkeursrecht. Echter, in de praktijk moet er door de raad op 20 april een besluit worden genomen omdat dan een oordeelsvormende vergadering op de agenda staat.

Voorafgaand hieraan geven enkele bewoners van de genoemde wijk graag hun reactie middels een ingezonden brief aan onze krant.

En wij dan! 
Op zaterdag 18 februari lag daar de onaangekondigde “aangetekende” brief op de mat. 

Ook na de brief meerdere malen te hebben gelezen zijn wij verbaasd en geschokt dat dit zomaar kan. Hoezo een “Wet voorkeursrecht gemeentegebied Breeakker”, waarom wij?

Mochten wij überhaupt al de intentie hebben om te verkopen dan zouden wij uiteraard graag zelf de regie over ons eigendom voeren en zelf de keuze maken aan wie wij verkopen, wanneer en onder welke condities. Vanaf de ontvangst van de brief bekruipt ons een enorm gevoel van oneerlijkheid en willekeur en is ons vertrouwen in de gemeente Son en Breugel tot een dieptepunt gezakt. 

Voortdurend hanteert men in onze gemeente de term burgerparticipatie maar voor je mee kunt en mag denken ligt er een B&W-adviesnota met een vestiging voorkeursrecht gemeentegebied ‘’Breeakker” op je mat. Hoezo participeren? Burgerparticipatie betekent volgens ons dat burgers vroegtijdig worden meegenomen in ideeën die te zijner tijd eventueel tot beleid gemaakt kunnen worden. Dus uitsluitend na een zorgvuldig traject. 

We wonen in een buurt waar we elkaar kennen en elkaar bijstaan als dit nodig is. Een buurt die we destijds bewust hebben gekozen omdat het een aangename gemêleerde oudere wijk is met goed onderhouden koop- en huurwoningen, te midden van bos en natuur. 

Het is hier geweldig wonen in een huis en in een omgeving waar wij ons veilig voelen, omgeven door “groen” en met voldoende ruimte die in ons geval zeer noodzakelijk is. Mijn partner is rolstoelafhankelijk. Dat vraagt nogal wat in de voorwaardelijke sfeer. We hebben nu een levensloopbestendige woning waar wij nog graag jaren willen wonen zonder aantasting van onze woon- en leefomgeving.

In 2016 hebben wij forse eigen investeringen gedaan en is ons huis voorzien van alle noodzakelijke rolstoelaanpassingen zoals een ingebouwde plafondlift en een extra grote slaapkamer en douche. Voor ons niet zomaar een huis maar een woning waarin we veel aandacht, liefde en tijd hebben gestoken om deze up-to-date te houden voor onze gezinssituatie. Bovendien zijn we recent gestart met verdere verduurzaming van de woning. 

Zoals u kunt lezen heeft de aankondiging ons diep geraakt. Moeten wij nu plaats maken voor anderen, terwijl wij hier al jarenlang prettig wonen? Steeds stellen wij ons de vraag:” waar vinden we wat we nu (nodig!) hebben op relatief korte afstand tot het centrum van het dorp?” Voor ons is het antwoord duidelijk: Nergens!

B. Koks en M. Brands

Sinds eind 2019 wonen wij op een prachtig plekje dicht bij de Dommel en pal naast de Sonse Bergen. Het unieke karakter van het buurtje bestaande uit 8 bijzondere boswoningen, in een oase van groen, zorgde ervoor dat we op slag verliefd werden. In 2020/2021 hebben we een grote verbouwing uitgevoerd om het verouderde huis te moderniseren, energiezuinig en levensloopbestendig te maken. Op de planning staat het omvormen van de tuin naar een ecologisch paradijsje om de omliggende natuur te versterken. De onderlinge saamhorigheid en behulpzaamheid op de Buntlaan ervaren we als een warm bad en groot pluspunt.

We geloofden onze ogen niet toen we, net als onze 7 buren, op zaterdag 18 februari een aangetekende brief van de gemeente ontvingen. Hierin werd vermeld dat de voorlopige vestiging van de Wet voorkeursrecht Gemeente is opgetekend in het kadaster en per direct van kracht was. De strenge toon en dwangmatige inhoud van de brief voelde als een stomp in de maag en regelrechte aanval op onze vrijheid. Tijdens de daaropvolgende informatieavond op 2 maart is het gevoel van dwang en onrecht nog verder toegenomen. De wethouder sprak tijdens die bijeenkomst meermaals over het inzetten van een nog zwaarder instrument, namelijk onteigening. Daarbij werd verwezen naar minister De Jonge, die het inzetten van beide instrumenten blijkbaar aanmoedigt. Ook Metropool Regio Eindhoven en ASML werden erbij gehaald, want door de ongebreidelde bedrijfsgroei is de vraag naar meer woningen in de regio onverzadigbaar. 

Niet alleen de WvG, maar ook onteigening hangt ons boven het hoofd. Kwalitatief goede woningen moeten opgekocht en mogelijk gesloopt worden om vervolgens veel en intensief te kunnen bouwen.

Deze aanpak met grof geschut is totaal verkeerd gevallen en veroorzaakt een grote mate van stress. De WvG is een dwangmiddel bedoeld om grondspeculatie tegen te gaan. Kans op speculatie is in dit wijkje nul komma nul. De donkere dreigende wolk van WvG en onteigenen kan de komende 16 jaar boven ons hoofd gaan hangen.

Een gemeente die in het geheim beslissingen neemt over onze geliefde woningen en vervolgens eist en dreigt. Is dat de manier om de weg vrij te maken voor het bouwen van meer huizen? Verzet, veel stress en frustratie is in elke geval het resultaat.

Beste raadsleden, binnenkort gaat u stemmen over de definitieve vestiging van de WvG. Stem svp niet in met deze dwangmaatregel maar kom in samenwerking met uw inwoners tot creatieve oplossingen.

Leontine Reinbergen-Brandt

Beste raadsleden,
Wij zijn één van de gezinnen die door de gemeente zijn overvallen met een zeer onpersoonlijke en ver van empathische brief met de mededeling dat we vanaf de datum van de brief onder de ‘Wet Voorkeursrecht Gemeente’ (Wvg) vallen. Dat betekent dat we niet vrij zijn om ons huis te verkopen aan wie we zouden willen, maar eerst aan de gemeente moeten vragen of zij een bod zouden willen doen op ons huis. Op zich lijkt dat nog niet zo erg, we hoeven niet weg als we niet willen.

En toch kan er zich een onvoorziene omstandigheid voordoen waardoor verkoop noodzakelijk zou kunnen worden. Wij zijn bang voor een langdurig traject met de gemeente om het eens te worden over de marktwaarde van ons huis. Stel dat de gemeente niet wil/kan kopen, dan vrezen wij dat er weinig belangstelling is voor een huis in een wijk met Wvg stempel. 

Volgens de ambtenaar van de gemeente kan de Wvg maximaal 16 jaar opgelegd worden (dus niet de 3 jaar waar in het ontwerp raadsbesluit over gesproken wordt). Wij dragen deze wet dus jaren met ons mee. Mochten jullie het raadsvoorstel aannemen, dan heeft dat voor ons dus forse consequenties.

Toen wij ons deze consequenties realiseerden, zijn we op zoek gegaan naar de bouwplannen van de gemeente Son en Breugel. De gemeente verwees ons naar de documenten ‘Kaders als Koers’ en ‘Oog op de toekomst’. De bestudering van deze stukken gaf geen uitsluitsel. Zijn onze percelen dan willekeurig gekozen? Is er ook naar alternatieven gekeken? Hoe zijn de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen?

Volgens de wethouder moeten er 600-700 woningen bij komen in heel Son en Breugel. Op de manier waarop B&W dit traject nu aanvliegt, stevent de gemeente af op jarenlang vertragen en frustreren en wordt het doel, het realiseren van nieuwe woningen een weg van de zeer lange adem.

Laat burgers participeren, overweeg meerdere alternatieven en neem daarna een zorgvuldig besluit. Dat is de goede volgorde der dingen.

Op het moment dat de brief bij ons binnenkwam hadden we de gordijnen na het levensloopbestendig maken van ons huis net opgehangen (letterlijk!). Wij willen dus nog heel lang blijven genieten van onze fijne woonomgeving aan de Buntlaan. Mocht het toch anders moeten in onze wijk, dan praten we graag mee, maar niet op de manier waarop de gemeente dit nu insteekt.

Dick en Saskia Bos