Woningen in de wijk Breeakker
Woningen in de wijk Breeakker Foto: MooiSonenBreugel

Deel Breeakker moet bij verkoop eerst huis aan gemeente aanbieden

Politiek

Son en Breugel - Een deel van huiseigenaren in de Breeakker heeft een brief gekregen waarin staat dat als ze hun huis willen verkopen, dat ze hun huis - voor ze de huizenmarkt op gaan - eerst aan moeten bieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan het eerste recht van koop. Huiseigenaren voelen zich overvallen. ‘Begrijpelijk’, zegt wethouder Jelle de Jong: “Maar bij het hanteren van deze maatregel (voorkeursrecht gemeenten) is het ook de bedoeling dat je mensen onaangekondigd overvalt.”

Redactie: Ineke van Uden

Dat de brief nogal wat boosheid, emotie en achterdocht met zich meebracht bleek wel tijdens de inloopavond die de gemeente had georganiseerd voor betroffen huiseigenaren van de percelen ten noorden van de Nachtegaallaan tot aan de Hoefbladlaan. Een juridische onpersoonlijke brief met taalgebruik die niet voor iedereen begrijpelijk is, heeft veel onrust veroorzaakt. ‘Wat gaat er gebeuren in onze wijk?’ ‘Wordt mijn huis nu minder waard?’ ‘Ik voel me aangetast in mijn privaatrecht’ ‘Waarom willen jullie bouwen in wijk de Breeakker?’ Vooral de onduidelijkheid wat er staat te gebeuren in de Breeakker was voelbaar: ‘Wethouder, vertel me welk plan/welke strategie hebt u bedacht’ en ‘Waarom bent u niet gewoon met ons in gesprek gegaan, maar hebt u direct dit middel ingezet?’

Wethouder Jelle de Jong begon de avond te vertellen dat Son en Breugel vanuit de overheid de opdracht heeft om 600 tot 700 huizen te bouwen: “Als we dat niet goed doen dan gaat de minister het regelen. In Son en Breugel is de vraag om woningen te bouwen al langere tijd bekend. Bouwen voor jongeren, voor ouderen, voor mensen met zorg, voor gezinnen. Daarnaast is er een roep uit de regio in verband met de groei van Brainport.” De gemeente is aan zet om actief de regie te nemen om de woningbouw te realiseren. Deels doen ze dat door grond aan te kopen op locaties buiten de Breeakker, deels wordt er al gebouwd op verschillende plekken in het dorp, maar ook het middel wat nu is ingezet ‘vestigen van een voorkeursrecht’ zou een bijdrage kunnen zijn om de doelstelling te halen om ook nieuwbouw te realiseren in wijk de Breeakker. De wijk die eerder door de gemeenteraad is aangemerkt waar kansen en mogelijkheden liggen voor herontwikkeling.

Vestigen van een voorkeursrecht; wat betekent dat nu eigenlijk? Dit betekent dat het college de huiseigenaren aangeeft dat als ze hun huis willen verkopen, ze deze als eerste aan de gemeente moeten aanbieden. De gemeente bekijkt op dat moment of er plannen gerealiseerd kunnen worden op dat perceel. Zo ja, dan zal de gemeente het huis willen kopen. Zo nee, dan staat het de eigenaar vrij om het huis op de woningmarkt te zetten. Let wel, het gaat hier nu nog om een ‘vestiging van een voorkeursrecht gemeenten’. De gemeenteraad moet nog besluiten of ze hierin mee willen gaan. Daarover is op 23 maart een beeldvormende sessie.
Maar waarom wordt dit zo onverwacht gemeld aan de huiseigenaren? Was er eerst een aankondiging geweest, dan hadden projectontwikkelaars her en der grond kunnen kopen, wat de nog te maken plannen voor deze wijk in de weg kunnen staan. “Heel vervelend dat de brief dus onaangekondigd op uw deurmat lag” zegt wethouder Jelle de Jong: “Maar in dit geval hoort dat ook bij deze maatregel”. Waarbij de wethouder wel opmerkte dat hij begrijpt dat de juridische onpersoonlijke brief beter gepaard had kunnen gaan met ook een ‘sociaal begeleidend schrijven’.

Op de vraag welk plan er ligt voor de Breeakker en hoeveel woningen er gepland staat in deze wijk bleef de wethouder onduidelijk: “Niet omdat ik u dat niet wil vertellen, maar puur om het feit dat ik dat niet weet. Want dat plan gaan we samen maken. Het staat dus ook nog niet vast om hoeveel huizen/appartementen of wooneenheden het gaat in de Breeakker en waar die precies zouden moeten komen. Dat plan gaan we samen met alle inwoners vormgeven en in het bijzonder met de wensen van de wijk zelf.”

Opvallend, of juist niet, is dat in dit gebied Woningcorporatie Woonbedrijf veel huizen verhuurt. Ook SWZ heeft een aantal huizen voor bewoners van Zonhove in genoemd gebied. Beide partijen waren net als de huiseigenaren niet eerder op de hoogte van het feit dat de gemeente bij verkoop het recht als eerste koper heeft en zij dus net zo ‘overvallen’ zijn als iedereen.

Op 23 maart staat er op de agenda van de politieke avond een beeldvormende sessie gepland over ‘voorkeursrecht gemeenten in de Breeakker’. Als inwoner van Son en Breugel is het mogelijk om samen met politici mee te praten over dit agendapunt. Wie mee wil praten moet zich wel tijdig - minimaal 24 uur van te voren - opgeven via een mail griffie@sonenbreugel.nl te sturen naar de griffie.