Afbeelding
Foto: Ingezonden

Themaochtend 'Nalatenschappen'

Algemeen

Son en Breugel - Deze keer bestaat de themaochtend, die gehouden wordt op vrijdag 22 maart, uit twee delen. Het eerste deel betreft het fenomeen 'digitale nalatenschap'. Daar een steeds groter aantal senioren middels pc, laptop, tablets en smartphones toegang heeft tot het internet, staan er - zonder dat men zich dat altijd realiseert – grote hoeveelheden gegevens in digitale vorm online. Het moge duidelijk zijn dat dit bij overlijden een probleem kan vormen voor de nabestaanden, immers zij moeten weten wat er met lidmaatschappen, accounts en dergelijke moet gebeuren. In een korte presentatie zal daar aandacht aan worden besteed.

Vervolgens zal mr. R. Voogt-Bosmans ingaan op de notariële afhandeling dienaangaande. Een executeur (degene die de nalatenschap moet afwikkelen) kan een rol spelen in de correcte afhandeling van de digitale nalatenschap. Er wordt ingegaan op de afwikkeling van een nalatenschap en de wijzen van aanvaarden hiervan, alsmede de afgifte van een verklaring van erfrecht door de notaris, de gevolgen voor de erfbelasting etc. Een onderwerp dus, dat ook interessant is voor diegenen die niet over een pc en dergelijke beschikken.

De SeniorenRaad ziet u graag op 22 maart in De Boerderij, aanvang 10.00 uur. De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a in Son en Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom.