Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: c95bec
Foto: Wil Feijen

De strijd tegen droogte en wateroverlast; Subsidie voor afkoppelen hemelwater

Son en Breugel - Uit onderzoek blijkt dat het veranderende klimaat in Nederland voor meer extremen in het weer zorgt. Extreme regenval, extremere stormen, grotere periodes van droogte en hitte zijn hier voorbeelden van. Dat heeft uiteraard gevolgen voor het waterbeheer in Nederland, maar ook in de gemeente Son en Breugel.

Redacteur: Arjen Strik

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Son en Breugel het plan 'Klimaatbestendig Son en Breugel 2030' vastgesteld. In deze rapportage is onder andere een visie uitgewekt met maatregelen om te komen tot een klimaatbestendige omgeving. Eén van die stappen is het afkoppelen van het regenwater door het niet meer af te voeren via het riool.

Droogte in natuur serieus probleem
De extreme droge zomer van 2018 heeft een grote impact op de Brabantse natuur, waarvan de gevolgen slechts op termijn zichtbaar zijn. Vast staat dat er in de Brabantse bodem nu feitelijk een water tekort is. Het grondwaterpeil is veel te laag. Ook al regent het nu en dan, of zelfs extreem, dit blijkt niet voldoende te zijn om het tekort aan te vullen. Droogte en erg veel regen in korte tijd zijn effecten van klimaatverandering. Zo blijft de toegenomen droogte in de natuur een serieus probleem.

Afkoppelen regenpijp
De gemeente wil de effecten van droogte verminderen door regenwater vast te houden op de locatie waar het valt. Door middel van deze aanpassing aan het veranderende beleid (adaptie) wil de gemeente het waterprobleem serieus aanpakken. De regeling is bedoeld als extra stimulans dat meer burgers, bedrijven en woningbouwverenigingen zelf bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast.

Afkoppelsubsidie
De gemeente gaat een lager belastingtarief rekenen voor inwoners die hun regenpijp afkoppelen van het riool. Vanaf 2020 kunnen inwoners van Son en Breugel daarmee jaarlijks 50 euro besparen op hun rioolheffing. Daarnaast krijgen huishoudens van de gemeente een eenmalige subsidie van 300 euro indien men het regenwaterafvoer afkoppelt van het riool. Dat betekent dat het regenwater niet meer rechtstreeks het riool ingaat. Een voorwaarde om subsidie te krijgen is dat het gaat om afkoppeling van een gemengd riool. Dat is het geval in alle wijken, behalve Sonniuspark, 't Zand en Ekkersrijt.

Maak de tuin waterklaar
Met de afkoppelsubsidie wil de gemeente haar inwoners stimuleren om de afvoer van schoonlwater af te koppelen van het riool, zodat bij hevige regenval de piekbelasting op het gemengd riool wordt beperkt. Ook wordt schoon hemelwater niet meer onnodig naar de waterzuivering gepompt, maar vindt het langs natuurlijke weg, via de bodem en afwateringskanaaltjes, een weg naar de Dommel. Zo draagt het afkoppelen bij aan de duurzame scheiding van schoon water en afvalwater. Het schone regenwater wordt gescheiden van het afvalwater. Het regenwater wordt afgevoerd naar de tuin. Via de tuin kan het regenwater infiltreren naar de ondergrond.

Bovengronds of ondergronds water opvangen
Er zijn verschillende manieren om het regenwater in een tuin af te koppelen, afhankelijk van de mogelijkheden, de wensen en het budget:
1. Bovengronds water opvangen; het regenwater wordt rechtstreeks van het dak afgevoerd naar een plek in de tuin waar het water in de grond kan zakken. Voordelen zijn dat dit relatief goedkoop en eenvoudig kan. Er zijn voldoende creatieve manieren om dit mogelijk te maken.
2. Ondergronds water opvangen; het regenwater loopt van het dak via een pijp of goot in een ondergrondse opvangvoorziening, zoals een grindkoffer of een infiltratiekrat. Van daaruit zakt het water geleidelijk in de bodem weg.
3. Waterdoorlatende bestrating; goede alternatieven voor tegels of klinkers zijn bijvoorbeeld klinkers met waterdoorlatende voegen, terrastegels afgewisseld met waterdoorlatende stroken, houten vlonders, grastegels met een open raamwerk, kleine steentjes of houtsnippers of lijngoot.

Het schone regenwater wordt gescheiden van het afvalwater. Het regenwater kan worden opgevangen in een regenton of worden afgevoerd naar de tuin. Via de tuin kan het regenwater infiltreren naar de ondergrond.

Algemene informatie over afkoppelen en de subsidieregelingen is te vinden op
www.sonenbreugel.nl/inwoners-en-ondernemers/subsidie-afkoppeling-regenwater

Kijk voor meer informatie in de speciale bijlage over het afkoppelen van hemelwater in onze krant van woensdag 19 juni, of lees de informatie in de digitale krant op deze site. 

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemers



Reageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>