Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Werkzaamheden De Sonse Bergen van start

Algemeen Algemeen

Son en Breugel - Twee weken later dan gepland is Bosgroep Zuid Nederland maandag 17 januari begonnen met het onderhoud in het bos De Sonse Bergen. Nu de werkzaamheden in het bos bij ’t Harde Ven bijna afgerond zijn, worden de gebleste bomen in De Sonse Bergen gerooid. Een deel van de omgezaagde bomen wordt afgevoerd voor de houtindustrie, andere bomen blijven liggen en dienen voor de vele soorten insecten, schimmels en planten die leven op dood hout, wat uiteindelijk de bosbodemontwikkeling ten goede komt. Een goed ontwikkelde bodem zorgt weer voor een divers bos met een rijke struiklaag waar veel planten- en diersoorten van profiteren.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er ongeveer anderhalve week in De Sonse Bergen gewerkt. Voordat de werkzaamheden begonnen, hebben bosbeheerder Tom van Duuren en de desbetreffende aannemer in het bos een ronde gemaakt en in kaart gebracht welke paden bereden kunnen worden en waar de gerooide bomen op stapels neergelegd gaan worden. Daarna worden de paden weer in orde gemaakt, maar dat is afhankelijk van het weer.

Paden
Willem Aarts, regiomanager De Kempen Bosgroep Zuid Nederland, heeft onlangs nog een bezoek gebracht aan het bos bij ’t Harde Ven. Hij constateerde dat veel paden alweer zijn opgeknapt, maar dat er ook nog een aantal zijn die nog aandacht nodig hebben. Willem: “We hebben de paden vlakgemaakt, maar als je modder gaat verplaatsen, dan wordt het er niet beter op. Vaak zie je in de wintermaanden in een periode van vorst dat de grond goed droogt, waarna er meer mogelijkheden zijn om de paden te verbeteren. Het werk is daar dus nog niet helemaal af.”

Petities
Dorpsgenoot Yolanda Warmoeskerken is tweemaal een petitie gestart om de werkzaamheden uitgesteld te krijgen. Deze petities zijn beide door meer dan vijfhonderd bezorgde en betrokken inwoners van Son en Breugel ondertekend alsmede door honderden mensen die de natuur van Son en Breugel bezoeken of daar een relatie mee hebben. In beide petities werd gevraagd om de werkzaamheden uit te stellen zodat er eerst een contra-expertise opgesteld kon worden aangaande het beheerplan van Bosgroep Zuid via stichting Natuur Alert. De contra-expertise zou uitgevoerd worden door de deskundigen dr. Jaap Kuper en dr. Eef Arnolds.

Contra-expertise
Jaap Kuper is voormalig rentmeester van Kroondomein Het Loo en adviseur van verschillende natuurorganisaties. Eef Arnolds was directeur van het Biologisch Station te Wijster en is universitair hoofddocent geweest met als aandachtspunten bosecologie en vegetatiekunde. Naar aanleiding van de contra-expertise zou een openbare discussie moeten plaatsvinden zodat alle inwoners als direct-belanghebbenden ook hun inbreng zouden kunnen geven, waaruit dan beheer tot stand zou komen dat aansluit op wat inwoners willen en belangrijk vinden. De petities waren voor VVD Son en Breugel aanleiding om als gevolg van diverse ontwikkelingen driemaal een motie in te dienen die gesteund werden door Voor U! en de laatste twee ook door Dorpsbelang. Zoals bekend stemde de meerderheid van de coalitie tegen, waardoor de werkzaamheden zoals gepland, doorgingen. Natuurbelang Son en Breugel, een initiatief van betrokken inwoners waar Yolanda ook aan verbonden is, laat weten het onbegrijpelijk te vinden dat de werkzaamheden in De Sonse Bergen gewoon doorgaan.

Resultaten onderzoek
Jaap Kuper en Eef Arnolds hebben aangegeven dat zij de resultaten van het onderzoek en het verschil in onderhoud van de bossen tijdens een presentatie komen toelichten. Alle inwoners, waaronder gemeentebestuur, IVN-(bestuurs)leden, maar ook Bosgroep Zuid, worden uitgenodigd voor deze presentatie. Natuurbelang Son en Breugel: “Het is belangrijk dat goed uitgelegd wordt wat de verschillen zijn, ecologisch en financieel. Dat er grote verschillen zijn, is tevens de verklaring waarom wij inwoners ervoor gekozen hebben om deze contra-expertise toch te laten maken. Dit goed uit kunnen leggen en alle vragen die hierover zijn beantwoorden, kan het beste door de schrijvers zelf gedaan worden. We zijn alleen afhankelijk van de coronamaatregelen wanneer de presentatie gehouden kan worden. Het is de bedoeling dat er drie of vier presentaties op één dag worden gegeven, zodat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om de resultaten van het onderzoek te horen en te bevragen.” Wilt u de contra-expertise digitaal of per post ontvangen, stuur dan een e-mail naar: natuurbelangsonenbreugel@gmail.com.

Crowdfunding
Voor de betaling van het opstellen van de contra-expertise door Jaap Kuper en Eef Arnolds, gaat Natuurbelang Son en Breugel een crowdfunding opzetten. “Opstaan voor wat het beste is voor de ons omringende natuur vraagt ieders participatie, in woorden, daden en eventueel met een financiële bijdrage naar draagkracht. Wij hopen dan ook dat de crowdfunding net als de petities gesteund gaat worden door honderden inwoners en betrokkenen.”

Afbeelding
Algemeen 19 uur geleden Grandioos 7,5-jarig jubileumfeest Vrouw Aktief
Afbeelding
Algemeen 23 uur geleden Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 18:07 Win mooie prijzen tijdens jubileumweek De Smickel
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 14:13 De Harlekijn houdt ‘samen sterker Markt’
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 11:19 Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 08:43 Vijverberg door verbouwing geschikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen