Afbeelding

Lezerspodium

Algemeen

Waarde Pastor Bakermans, beste Piet,

De foto in DeMooiSonenBreugelKrant van 13 juli waarop jij met een meisje van 12 jaar het lint bij het Dommelhuis doorknipt heeft mij getroffen.

Een volwassen man die de gave van het woord beheerst en een meisje dat eveneens begaafd is met de kennis van het gesprokenwoord die samen het huis openen wat eerder de dorpskerk was.

Voor jou was dit een keerpunt, de kerk die voor jou centraal stond, waar je kinderen hebt gedoopt, ook mijn eigen kleinzoon, waar je huwelijken hebt gesloten, en waar zo veel uitvaarten werden gehouden voor hen die ons dierbaar zijn.

Die kerk die door omstandigheden aan de dienst werd onttrokken, en verkocht werd. De kerk die het onderwerp werd van veel discussie, zelfs tot tweestrijd in onze dorpsgemeenschap leidde en uiteindelijk, naar mijn mening, zeer verdienstelijk werd omgebouwd tot gemeenschapshuis.

Met deze daad heb jij de trits, getrouw aan zichzelf, de medemens tot steun, gericht tot de Meester, op uitzonderlijke wijze waargemaakt. Je hebt ons als het ware daarmee een spiegel voorgehouden hoe te handelen als we geconfronteerd worden met omstandigheden die we liever anders hadden gezien.

Namens veel van onze dorpsbewoners wil ik je daarvoor oprecht hartelijk bedanken.

Mees Dekker