Jack en Maria Smits in hun tuin waar een deel van de miniwoningen gerealiseerd gaan worden
Jack en Maria Smits in hun tuin waar een deel van de miniwoningen gerealiseerd gaan worden Foto: Wil Feijen

Gemeenteraad geeft groen licht voor bouw 25 miniwoningen aan de Bijenlaan

Algemeen

Son en Breugel - Tijdens een oordeelvormende vergadering is door de gemeenteraad van Son en Breugel een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het project ‘plan Bijenhof’. Daarmee geven zij het college en de initiatiefnemers de mogelijkheid om een procedure te starten voor het bouwen van 25 miniwoningen aan de Bijenlaan in Son en Breugel.

Redactie: Adrie Neervoort

Het idee achter deze woonvorm is om op een duurzamere, goedkopere en milieuvriendelijkere manier te leven. Maar het is ook een oplossing om de huidige druk op de woningmarkt te verlichten. Het plan van Jack en Maria Smits om in een gedeelte van hun tuin aan de Bijenlaan deze woningen te gaan bouwen dateert al van juli 2021. 

De miniwoningen die links van en achter de woning van het echtpaar Jack en Maria Smits komen te staan, staan voor een groot gedeelte op eigen grond en voor een gedeelte op gemeentegrond. De gemeente heeft al toegezegd dat het gebruik van het stuk gemeentegrond geen probleem hoeft te zijn, mits er goede afspraken over gemaakt worden. Het gaat om huurwoningen, waarvan 13 woningen binnen de sociale huurgrens vallen; de rest van de huurwoningen valt in het middenhuursegment. De woningen zijn duurzaam, gemaakt van natuurlijke materialen en comfortabel om in te wonen.

Eerder maakten omwonenden duidelijk bezwaren te hebben tegen het plan. Naar aanleiding daarvan is er overleg geweest met de omwonenden. Het plan is daarna aangepast en opnieuw ingediend bij de gemeente en er is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd, die echter alleen verleend kan worden als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Omdat het plan van de 25 miniwoningen niet past binnen het bestemmingsplan, kiest het college ervoor om aan de gemeenteraad zo’n verklaring te vragen. Hierdoor wordt de bouw van de 25 miniwoningen benoemd als een buitenplanse afwijking. Wanneer er een omgevingsvergunning wordt verleend door een verklaring van geen bedenkingen, verandert de onderliggende bestemming niet, en blijft het bestemmingplan dus van kracht. Alleen voor deze specifieke en nauwkeurig omschreven situatie wordt een uitzondering gemaakt. Hierdoor hoeft het bestemmingsplan in zijn geheel niet te worden gewijzigd en zal de termijn waarna de bouw kan beginnen korter zijn dan bij een wijziging van het bestemmingsplan.

Nu de verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad kan het college het ontwerpbesluit op de vergunningaanvraag afronden en 6 weken ter inzage leggen. Of het onderwerp daarna nog een keer terugkomt bij de raad is afhankelijk van de aard van eventuele zienswijzen.