De huidige basisschool De Krommenhoek in Breugel
De huidige basisschool De Krommenhoek in Breugel Foto: Wil Feijen

Groen licht voor nieuwbouw scholen aan De Doormanlaan

Politiek

Son en Breugel - Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdagavond, kregen de schoolbesturen van basisscholen De Krommenhoek en De Regenboog groen licht van de gemeente om de nieuwbouwplannen op de locatie van De Krommenhoek te gaan uitwerken.

Redacteur: Adrie Neervoort

Waar Remco Heeren (Dorpsvisie) liever niet over twee kampen sprak, is de werkelijkheid dat er twee partijen recht tegenover elkaar staan als het gaat om de keuze van de locatie.
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 december leek er zelfs een derde partij bij te zijn gekomen:, ouders die pleiten voor nieuwbouw van alleen basisschool De Regenboog op de huidige locatie. Het schoolbestuur van beide scholen valt onder verantwoordelijkheid van PlatOO. Hoewel zij zich beroepen op goed overleg met ouders, leraren, medezeggenschapsraad en omwonenden van beide scholen en omwonenden van de nieuwbouwlocatie aan de Doormanlaan, was het beeld dat insprekers gaven anders.

Niet gehoord
Zij geven aan dat zij niet gehoord worden en dat hun problemen niet serieus genomen worden. Er zijn volgens de insprekers al bewoners van de Doormanlaan verhuisd door de constante overlast; is voor de andere bewoners verhuizen dan ook de enige oplossing, zo vragen zij zich bezorgd af.
Ondanks dat de volledige raad meeging in de nu al aanwezige parkeer- en verkeersoverlast bij basisschool De Krommenhoek (de beoogde nieuwbouwlocatie) gaat een groot gedeelte van de raad ervan uit dat het probleem opgelost zal worden bij het definitief maken van de bouwplannen. Ook 150 handtekeningen van bewoners en sympathisanten tegen de nieuwbouw op de beoogde locatie veranderde daar voor de raad en wethouder Jos de Bruin niets aan: "180 handtekeningen daar kan ik op dit moment niets mee"

Onbetaalbaar
De Don Pasanea van de VVD opperde nog dat nieuwbouw op locatie De Krommenhoek feitelijk onbetaalbaar is voor een gemeente die nu al financieel in zwaar weer verkeert. Ook Eef van Turnhout (Dorpsbelang) begreep de keuze niet, want ook hij zag een financieel probleem en vindt de locatie bij De Bongerd een betere keuze; hij opperde zelfs om beide locaties in stand te houden. "Breugel Bruist wordt door dit plan om zeep geholpen."
Uiteindelijk waren behalve Dorpsbelang en VVD alle andere partijen voor nieuwbouw van beide scholen op de locatie van De Krommenhoek aan de toch al veel geplaagde Doormanlaan. Wel geeft de gemeente daarbij de opdracht mee om de scholen te laten fuseren en aandacht te hebben voor de parkeerproblemen en de verkeersveiligheid rondom de nieuwe school. 

PlatOO heeft al eerder aangegeven als het om een fusie gaat, liever te kiezen voor twee aparte scholen op één locatie. De beslissing hierover ligt dan ook bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente.
Na donderdag kan PlatOO het belangrijke en kostbare project als regulier onderwijshuisvestingsproject voor 1 februari 2020 indienen en kan de uitwerking starten. 
 

Afbeelding
Algemeen 8 uur geleden Grandioos 7,5-jarig jubileumfeest Vrouw Aktief
Afbeelding
Algemeen 13 uur geleden Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 18:07 Win mooie prijzen tijdens jubileumweek De Smickel
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 14:13 De Harlekijn houdt ‘samen sterker Markt’
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 11:19 Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 08:43 Vijverberg door verbouwing geschikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen