Afbeelding

Lezerspodium

Ingezonden

Son en Breugel - Sinds eind 2019 wonen wij op een prachtig plekje dicht bij de Dommel en pal naast de Sonse Bergen. Het unieke karakter van het buurtje bestaande uit 8 bijzondere boswoningen, in een oase van groen, zorgde ervoor dat we op slag verliefd werden. In 2020/2021 hebben we een grote verbouwing uitgevoerd om het verouderde huis te moderniseren, energiezuinig en levensloopbestendig te maken. Op de planning staat het omvormen van de tuin naar een ecologisch paradijsje om de omliggende natuur te versterken. De onderlinge saamhorigheid en behulpzaamheid op de Buntlaan ervaren we als een warm bad en groot pluspunt.

We geloofden onze ogen niet toen we, net als onze 7 buren, op zaterdag 18 februari een aangetekende brief van de gemeente ontvingen. Hierin werd vermeld dat de voorlopige vestiging van de Wet voorkeursrecht Gemeente is opgetekend in het kadaster en per direct van kracht was. De strenge toon en dwangmatige inhoud van de brief voelde als een stomp in de maag en regelrechte aanval op onze vrijheid. Tijdens de daaropvolgende informatieavond op 2 maart is het gevoel van dwang en onrecht nog verder toegenomen. De wethouder sprak tijdens die bijeenkomst meermaals over het inzetten van een nog zwaarder instrument, namelijk onteigening. Daarbij werd verwezen naar minister De Jonge, die het inzetten van beide instrumenten blijkbaar aanmoedigt. Ook Metropool Regio Eindhoven en ASML werden erbij gehaald, want door de ongebreidelde bedrijfsgroei is de vraag naar meer woningen in de regio onverzadigbaar. 

Niet alleen de WvG, maar ook onteigening hangt ons boven het hoofd. Kwalitatief goede woningen moeten opgekocht en mogelijk gesloopt worden om vervolgens veel en intensief te kunnen bouwen.

Deze aanpak met grof geschut is totaal verkeerd gevallen en veroorzaakt een grote mate van stress. De WvG is een dwangmiddel bedoeld om grondspeculatie tegen te gaan. Kans op speculatie is in dit wijkje nul komma nul. De donkere dreigende wolk van WvG en onteigenen kan de komende 16 jaar boven ons hoofd gaan hangen.

Een gemeente die in het geheim beslissingen neemt over onze geliefde woningen en vervolgens eist en dreigt. Is dat de manier om de weg vrij te maken voor het bouwen van meer huizen? Verzet, veel stress en frustratie is in elke geval het resultaat.

Beste raadsleden, binnenkort gaat u stemmen over de definitieve vestiging van de WvG. Stem svp niet in met deze dwangmaatregel maar kom in samenwerking met uw inwoners tot creatieve oplossingen.

Leontine Reinbergen-Brandt