Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: c11efd
Foto: Wil Feijen

Subsidietoekenning Zwembad géén hamerstuk in komende raadsvergadering

  Politiek

Son en Breugel - Het viel de gemeenteraad direct op. De subsidie voor Zwembad Son ontbrak in de meerjarenbegroting. Nu het college met een voorstel komt voor het toekennen van vijf jaar lang 120.000 euro subsidie per jaar, levert het alsnog veel discussie op in de raadscommissie burgerzaken.

Door: Ineke van Uden (GazetMedia)

Het laatste woord is er dan ook nog niet over gezegd. Het onderwerp 'Subsidie voor Zwembad Son' zal geen hamerstuk zijn in de volgende raadsvergadering. Ondanks dat exploitant Wim Van Santvoort veel informatie heeft aangeleverd, was de commissie niet unaniem in het besluit dat er jaarlijkse subsidie van 120.000 euro voor maximaal vijf jaar 'zomaar' richting Zwembad Son zou moeten. Of alle commissieleden de aangeleverde stukken nou zo goed hadden gelezen is de vraag. Peer Spooren (CDA) sprak zijn teleurstelling uit dat de subsidie niet in de meerjarenbegroting had meegekund omdat er nog geen evaluatie voorhanden was: "De inkt van de meerjarenbegroting is nog niet opgedroogd en zie hier; het voorstel om subsidie toe te kennen aan Zwembad Son ligt voor ons. Het voelt nu als een molensteen om onze nek dat we 1,2,3 hier iets van moeten vinden. Leuke stukken van de exploitant, maar dit is geen evaluatie in de vorm die ons was toegezegd." Peer Spooren vraagt zich verder af waarom de ondernemer het subsidiegeld van afgelopen jaar in machines heeft gestoken: "Waarom bijvoorbeeld niet in reclame maken voor het zwembad?" Maarten van Beek (Dorpsbelang) wees Peer Spooren er fijntjes op dat de ondernemer wel degelijk reclame maakt: "Wekelijks staat het aanbod van Zwembad Son in de lokale krant. En alle andere criteria waar de ondernemer aan moest voldoen, daar heeft Wim Van Santvoort ook gehoor aan gegeven. Is allemaal terug te lezen in de stukken die horen bij dit agendapunt."
Maarten van Beek (Dorpsbelang) ging verder met zijn betoog: "Ik ben positief over het voorstel dat Zwembad Son subsidie toegekend krijgt. Maar ik ben verbaasd dat het jaarlijks opzegbaar kan zijn. Dan heb je het niet over een structurele toekenning. De ondernemer heeft aan alle voorwaarden voldaan. En dan komt er een toekenning wat jaarlijks opgezegd kan worden. Geef de exploitant direct zekerheid voor de komende vijf jaar."

Dat er kritische vragen gesteld worden ten aanzien van de subsidietoekenning aan het zwembad is niet vreemd. Het gaat om veel geld. En het gaat om een ondernemer die een Zwembad runt. Andere ondernemers ontvangen ook geen subsidie, waarom dan wel het zwembad? Vorig jaar was de commissie het unaniem eens dat het zwembad een maatschappelijke belangrijke functie vervult in het dorp. Don Pasanea: "Het moge duidelijk zijn dat de VVD geen voorstander is om ondernemers te subsidiëren." Helga Helders (Dorpsvisie) gaf ook aan te worstelen dat er nu subsidiegeld naar een commerciële onderneming gaat. Maar relativeert dit ook weer door te stellen dat de gemeente Son en Breugel nog maar sinds twee jaar subsidie geeft aan het zwembad, waar andere dorpen en steden al tientallen jaren zwembaden meefinancieren. Helga Helders: "Ik ben blij dat duidelijk is dat de gelden niet naar de fitness of de sauna van de ondernemer gaan, maar puur bestemd is voor het zwembad. En als je dan hoort dat Wim Van Santvoort jaarlijks meer dan 100.000 euro bijlegt om het zwembad draaiende te houden, dan ben ik daar wel van onder de indruk."

En dat is misschien wel precies het verschil tussen een zakelijke ondernemer subsidiëren of een ondernemer subsidiëren die al jarenlang jaarlijks meer dan een ton investeert ten gunste van de Son en Breugelse gemeenschap.

Peer Spooren (CDA) deelde nog met de commissieleden: "Ik hoor her en der het gerucht dat de ondernemer op het punt staat de hele handel te verkopen." Wethouder Frenken gaf te kennen niets met geruchten te kunnen. En terecht. Geruchten zijn geruchten. Daar kun je ook iemand mee in een kwaad daglicht stellen. Op zijn minst kun je dan de ondernemer zelf vragen wat er waar van is. Toch? Wim Van Santvoort: "Er is geen sprake van dat ik het zwembad wil verkopen. Wel laat ik me op dit moment door adviseurs en accountants begeleiden om te regelen dat mijn kinderen op den duur in de zaak komen."

Het zwembad is belangrijk. Dat vinden alle politieke partijen. In de pleidooien van sommige politici hoor je dat ze A zeggen, maar (nog) geen B. Iedereen stond op zijn achterste benen dat de subsidie van het zwembad niet was meegenomen in de meerjarenbegroting. Nu het college met een voorstel komt om te subsidiëren komt er een 'maar' en kan het voorstel niet als hamerstuk in de raad besproken worden. Dorpsbelang, Dorpsvisie en D66 hadden dit voorstel wel als hamerstuk willen aftikken. En zo is er nog steeds geen duidelijkheid voor het zwembad.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>