Afbeelding
Foto: ©pixabay.com

'Stille' armoede bij ouderen, een steeds groter probleem

Politiek

Son en Breugel - Ouderen die alleen AOW ontvangen leven regelmatig maar net boven het bijstandsniveau. Wanneer ouderen door hun beperkingen moeten verhuizen en ook niet meer in staat zijn om zelf te koken of de was te doen, dan zijn ze aangewezen op maaltijdvoorzieningen of extra inhuur van diverse (huishoudelijke) diensten. De combinatie van het lage inkomen, de hoge woonlasten en (in)directe zorgkosten maken het leven voor deze mensen vaak onbetaalbaar.

Redacteur: Vivienne van Jaarsveld

Omvang onderzoeken
Samen met alle andere partijen heeft het CDA in de Raadscommissie Burgerzaken wethouder John Frencken gevraagd om de omvang van dit probleem in Son en Breugel te gaan onderzoeken. Mireille Bonnier, plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken CDA Son en Breugel, vertelt: "Er bestaat in Nederland een groep mensen van ongeveer 75 jaar en ouder, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar te goed zijn voor het verpleeghuis. Zij worden gedwongen om te verhuizen naar dure aangepaste woningen of naar woonzorgcentra. Door de hoge huur en zorgkosten komen ze maandelijks geld tekort en bezuinigen zelfs op eten. Er zijn ouderen die drie dagen doen met een supermarktmaaltijd of enkel nog maar brood eten. Deze schrijnende gevallen zijn de harde werkelijkheid! Door de stijgende vergrijzing zal de omvang van deze groep alleen maar toenemen."

Schaamte
"Het probleem wordt vergroot doordat dit een groep betreft, die gewend is niet te klagen of te vragen. Daarnaast zijn deze ouderen niet opgegroeid in de digitale wereld, is de aanvraag voor de regelingen ronduit ingewikkeld en bereikt de informatie over aanvullende financiële mogelijkheden hen onvoldoende", aldus Mireille. "Oud- wethouder Hans van Dijk heeft in Gemert, waar 1400 ouderen alleen van de AOW leven, een onderzoek naar stille armoede gedaan. Een derde deel daarvan heeft chronisch geld tekort. Exacte cijfers zijn niet te geven omdat veel ouderen niet over hun nijpende situatie praten uit schaamte en/of uit onwetendheid. Deze ouderen behoren tot een vergeten groep."

Komt u er even niet meer uit?
Senioren met uitsluitend een AOW komen (behoudens de vermogenstoets) regelmatig in aanmerking voor diverse minimavoorzieningen. Denk daarbij aan vergoeding voor warme maaltijden, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen etc. Heeft u als oudere moeite om rond te komen en wilt u eens met iemand praten over de ondersteunende mogelijkheden en financiële regelingen die er voor u zijn? Of heeft u familie, vrienden of buren waarvan u weet of vermoedt dat ze het financieel zwaar hebben? Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente is hét loket voor alle vragen die men heeft op het gebied van wonen, welzijn en (jeugd)zorg. U vindt het CMD aan de Europalaan 22, waar alle professionele sociaal-maatschappelijke diensten samen onder één dak werken. Loop gerust eens binnen. Bellen kan ook: 0499-491470 of stuur een e-mail naar cmd@sonenbreugel.nl.

Op de agenda
Mireille: "De wethouder heeft de opdracht gekregen om het probleem in onze gemeente te onderzoeken. We zullen dat actief volgen. Wat het CDA betreft blijft het onderwerp armoede voorlopig op de agenda staan. Elke oudere die in stille armoede en vaak ook eenzaamheid leeft, is er één te veel. Laten we er als gemeente voor zorgen dat deze kwetsbare groep mensen gevonden én begeleid wordt, zodat er in Son en Breugel geen 'stille' armoede bij ouderen meer plaats hoeft te vinden!"

 

Afbeelding