Fit en veilig Steven Grevink en Kees van Hee
Fit en veilig Steven Grevink en Kees van Hee Foto: Wil Feijen

‘Fit en Veilig’ start nieuwe groepen

Algemeen

Son en Breugel - Steeds meer 65+’ers wonen alleen of staan er alleen voor omdat zij mantelzorger voor hun partner zijn. Het project ‘Fit en Veilig’ heeft inmiddels laten zien dat ouderen elkaar kunnen helpen en dat hun gezondheid erop vooruit kan gaan. Initiatiefnemer Kees van Hee, ook bekend van de Digidokters, en wethouder Steven Grevink wilden graag vertellen hoe dat in zijn werk gaat. 

Redactie: Jürgen Feuerriegel 

‘Fit en Veilig’ werkt op dit moment met zes vrijwillige coaches die ieder een groepje van drie of vier ouderen begeleiden gedurende vier maanden. Om fit te blijven wordt regelmatig samen gewandeld en er zijn trainingen met valoefeningen. Ook een bezoek aan een sportschool hoort bij het programma. 

Elke deelnemer ontvangt tijdens het project een smartwatch die eenvoudig is te bedienen met grote letters en cijfers. Elk groepje vormt een niet vrijblijvend netwerk om op elkaar te letten. Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? 

Zelfhulpnetwerk
Elke ochtend geven de deelnemers aan elkaar door dat ze in orde zijn. Op het moment dat er geen melding binnenkomt in de groepsapp gaat het hulpsysteem in werking. Vooraf is vastgelegd wie als eerste contact zoekt met de betrokkene om te checken of alles oké is. Als er meer aan de hand is wordt de betrokkene thuis opgezocht en weet de bezoeker wie de sleutelbewaarder is; dat kan iemand uit de groep zijn of een buurman of een familielid in de buurt. Kees van Hee vergelijkt dit zelfhulpnetwerk met hoe het in het verleden ging: “Buren hadden vroeger vaak de afspraak dat als de gordijnen in de ochtend om tien uur nog steeds dicht zijn er iemand aan huis gaat kijken. Tegenwoordig hebben wij gelukkig de moderne techniek. De smartwatch heeft een alarmknop en een automatische valdetector. Als het alarm afgaat wordt de groep ook gealarmeerd. Maar nog veel belangrijker is dat er binnen zo’n groepje sociale binding ontstaat. Van de acht groepen die wij het laatste halve jaar gedraaid hebben is de helft na afloop van het project zelfstandig en zonder coach verder gegaan.”

Bewegingssensoren in huis
Voor deelnemers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden nog meer behoefte hebben aan een extra vangnet bij calamiteiten thuis is er de mogelijkheid om mee te doen aan ‘Leef Samen’. In hun woning worden dan bewegingssensoren aangebracht en wanneer er binnen een ingestelde tijd geen beweging wordt waargenomen gaat de signalering in werking. Op dit moment hebben al ca. 80 personen binnen onze gemeente deze sensoren in huis.

Wethouder Steven Grevink is zeer te spreken over beide initiatieven: “Het aantal mensen dat er alleen voor staat en niet kan beschikken over een sociaal vangnet neemt met de vergrijzing alleen maar toe. Als gemeente juichen wij deze vorm van zelfhulp toe en zijn we graag bereid om ‘Fit en Veilig’ te ondersteunen. Wij vergoeden de onkosten en betalen de coördinator van het project, Finnola Busbridge.”

Startbijeenkomst
Op 29 november om 13.30 uur is de volgende startbijeenkomst in het Dommelhuis. Er kunnen wederom veertig personen in tien of twaalf groepjes deelnemen. Wethouder Steven Grevink zal bij de aftrap ook aanwezig zijn. De bijeenkomst duurt een uur en na afloop kunt u zich aanmelden voor het project.

Neem voor meer informatie contact op met de projectleider via finnolabusbridge@gmail.com

Kijk hier een video over “fit en veilig”