Logo mooisonenbreugel.nl
De Landing in Son   | Fotonummer: a30b34
De Landing in Son (Foto: Adrie Neervoort )
sport

Problemen door vertraging reparaties bij De Landing

Son en Breugel - Verenigingen die gebruik maken van sporthal De Landing zijn door wethouder Jos de Bruin te laat geïnformeerd over de gewijzigde planning van de vertraagde reparaties in de sporthal. De werkzaamheden waren in de zomervakantie gepland. De gebruikers kregen echter vrij laat te horen dat deze werkzaamheden opgeschoven werden naar week 35. Een week waar volop door de leden getraind wordt en wedstrijden worden gehouden.

Redacteur: Emmy Grit

De voorgenomen en noodzakelijke aanpassingen die gepland waren in de zomervakantie, zijn niet uitgevoerd. De aannemer had nog niet alle informatie die nodig is voor een zogenaamd programma van eisen. Naast de bouwkundige aanpassingen en herstel van het plafond is er ook voorzien in een vervanging van de toplaag van de sportvloer. Omdat de vloer bij hoge luchtvochtigheid te vaak te glad is wordt geen risico genomen. De toplaag wordt daarom eerder vervangen dan oorspronkelijk gepland, namelijk van 26 tot 30 augustus. Gebruikers van de sporthal hebben laten weten zij het onbegrijpelijk vinden, dat verenigingen hierover zo laat zijn geïnformeerd en hebben een gesprek aangevraagd.

Terugkoppeling
Dit gesprek heeft inmiddels plaats gevonden met de voorzitters van handbalvereniging Apollo, volleybalvereniging Pieter Brueghel en badmintonclub Scarabee. "Na het gesprek, begin augustus, hebben we inmiddels een terugkoppeling gehad van de stand van zaken van de gemeente", geeft Hein Cremers voorzitter van badmintonclub Scarabee aan. Hein is tevens woordvoerder namens alle binnensportverenigingen die gebruik maken van sporthal De Landing.

Andere ruimte zoeken
De wijziging in de planning heeft consequenties voor deze verenigingen. "Als er geen gebruik gemaakt kan worden van de sporthal, dan moeten verenigingen op zoek naar een andere locatie. Niet iedere vereniging lukt het om andere sportgelegenheid te vinden. Verder moeten alle leden en de sportbonden ingelicht worden. Het zou zelfs kunnen dat trainingen en wedstrijden niet kunnen doorgaan", laat Marcel Heijmans, voorzitter van handbalvereniging Apollo, in een reactie weten.

Uitstellen
In het genoemde overleg is gesproken over het verplaatsen van de werkzaamheden. "De voorkeur van de verenigingen gaat uit naar het uitstellen van de werkzaamheden tot de herfstvakantie." Wethouder De Bruin begreep de problematiek en heeft toegezegd om de mogelijkheden te bekijken en zou in overleg gaan met de aannemer. "Op dit moment zijn er nog twee verenigingen die nog wedstrijden moeten verzetten. Als dat lukt, dan worden de werkzaamheden verzet naar de herfstvakantie en die vallen dan niet in een speelweek. Tevens is dit gunstig voor de basisscholen die gebruik maken van de sporthal", aldus Hein.

Lekkend dak
Naast het behandelen van de vloer moet ook het dak van de sporthal worden vervangen. Er zijn verschillende lekkages in het hellende dak. Uit onderzoek is gebleken dat het dak niet volgens de geldende eisen en richtlijnen is uitgevoerd. Zo zouden de dakplaten aan de buitenkant elkaar niet voldoende overlappen, waardoor er water tussen de platen op het dak naar binnen kan stromen.

Communicatie
Hein: "Overleg en eerder communiceren met de verenigingen is zeer wenselijk. De gemeente moet beseffen dat er veel werk verricht moet worden door de vrijwilligers van de verschillende verenigingen om het schema van de trainingen en wedstrijden kloppend te maken. Dit geldt zeker voor de ingrijpende aanpassingen die nog moeten worden uitgevoerd, zoals de klimaatbeheersing, de lekkages en vochtproblemen in de kleedkamers."

Laatste update
Net voor het ter perse gaan van deze krant kwam wethouder Jos de Bruin dinsdag 13 augustus met het laatste nieuws over het verplaatsen van de werkzaamheden aan de vloer. "Het coaten wordt, in overleg met de leverancier en beheerder, verplaatst naar de herfstvakantie. De Landing is van 14 tot en met 20 oktober gesloten."

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>