Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: df46ad
Foto: Wil Feijen
Foto's Zorg

Opnieuw veel belangstelling voor themamiddag 'Digitale zorg'

Son en Breugel - Bij de eerste editie op 29 november 2019 was de belangstelling voor de presentatie 'Digitale zorg' zo groot dat er mensen teleurgesteld moesten worden. De Seniorenraad en Stichting Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel beloofden een nieuwe themamiddag te houden over dit onderwerp. Vrijdag 31 januari was de belangstelling wederom groot. Ruim honderddertig belangstellenden luisterden aandachtig in het Vestzaktheater naar de presentatie van dokter De Groot en de 'digidokters' van SonenBreugelVerbindt.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Kees van Hee, een van de zeven digidokters, hield zijn presentatie over hoe het toekomstbeeld van E-health over twintig jaar zou kunnen zijn. Kees: "Over twintig jaar heeft iedereen allerlei sensoren in huis staan en misschien ook wel op zijn of haar lichaam. Ons lichaam geeft zelf al aan als er iets niet goed is, bijvoorbeeld door een pijnprikkel. Maar moderne sensoren kunnen nog veel meer zien. Hierdoor kunnen veel gegevens verzameld worden, die 'in the cloud' verzameld worden. Met kunstmatige intelligentie worden deze gegevens geanalyseerd en als het nodig is wordt de huisarts gewaarschuwd, die dan actie kan ondernemen. Ook als het systeem de gegevens niet kan interpreteren zal de huisarts worden ingeschakeld."

Toekomst
Praat je dan over fictie, of wordt dit de echte werkelijkheid? Willen de patiënten dit wel? Kees: "Het is een reëel toekomstperspectief. Voordat patiënten zelf in de gaten hebben dat zij iets mankeren, krijgen zij al een telefoontje van de huisarts die aangeeft dat je binnenkort op het spreekuur moet komen, of in ergere gevallen, meteen een ambulance naar jou toestuurt." Hierop volgde een rumoerig gelach uit de zaal. De aanwezigen zijn hier duidelijk nog niet aan toe.

Stap voor stap
Digidokter Gerard van Loon legde de aanwezigen uit hoe het portal mijngezondheid.net, dat in de huisartsenpraktijk wordt gebruikt, precies werkt. Door middel van een PowerPointp-presentatie kregen de belangstellenden stap voor stap uitleg hoe dit systeem werkt, waarom het nodig is dat patiënten hiervan gebruik gaan maken en waarvoor zij dit kunnen gebruiken. Om met het systeem te kunnen werken, moet je over een DigiD beschikken. Bijna honderd procent van de aanwezigen beschikt over een DigiD, maar ruim een kwart werkt hier niet mee. Gerard: "Als je mijngezondheid.net wilt gebruiken moet je via DigiD inloggen, omdat de webpagina van het portaal zich in een beveiligde omgeving bevindt en wordt afgeschermd." Van de aanwezigen blijkt nog maar ongeveer vijf procent gebruik te maken van mijngezondheid.net. "Dit percentage moet omhoog en dat willen we bereiken door uitleg te geven via deze themamiddag", aldus Gerard.

Workshops
Een van de aanwezigen: "Voor mij is het allemaal 'abacadabra'. Er worden veel Engelse woorden in de presentatie gebruikt. Ik volg dit allemaal niet meer. Je moet nogal wat onthouden: een wachtwoord, een bestandsnaam, een activeercode. Het is echt ongelofelijk dat wij ouderen hier nog mee om moeten leren omgaan. Voor de jeugd is het vanzelfsprekend, voor ons is het echt veel te moeilijk." Gerard heeft in zijn presentatie aangegeven dat er voor de aanwezigen speciale workshops worden gehouden om nogmaals over het onderwerp geïnformeerd te worden.

Uitproberen
Een enthousiaste bezoeker: "De digidokters leggen alles goed uit. De PowerPoint-presentatie was goed te volgen. Nu moeten we het thuis op de computer zelf gaan uitproberen. Door het te doen, kom je verder. En als je iets niet begrijpt, kun je altijd een beroep doen op de digidokters. Prima geregeld." Een andere aanwezige: "Helaas zijn er veel mensen van onze generatie die niets met computers hebben en het daardoor moeilijker snappen. De ontwikkelingen op internet volgen elkaar razendsnel op. Als je de basis niet snapt, dan wordt het moeilijk om bij te blijven met alle ontwikkelingen. Je moet mee, je kunt niet achterblijven. Je wordt door de overheid gedwongen om alles via internet te doen. De jeugd heeft hier geen problemen mee, voor veel senioren is het moeilijker. Voor mij ook."

Stimuleren
De digidokters zijn blij met de hoge opkomst. Gerard: "De mensen tonen hun belangstelling door hun komst. Ze willen graag op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden van dit systeem. Wij willen graag het gebruik van mijngezondheid.net stimuleren. Het is de toekomst. Met dit systeem worden zowel de huisartsen als de huisartsassistentes ontlast. De patiënt kan gemakkelijk zelf een afspraak maken of de uitslag van een onderzoek opzoeken." Het werken met het portaal is een verbetering voor niet urgente zaken, zonder dat de kwaliteit van de gezondheidszorg er op achteruit gaat. "Hierdoor kan de productiviteit van de huisartsen omhooggaan en komen ze aan zaken toe waar anders geen tijd voor is", aldus Gerard.

Team
In de pauze konden de aanwezigen hun vragen op een formulier schrijven, die vervolgens na de pauze door de digidokters werden beantwoord. Hier is goed gebruik van gemaakt. Er werden verschillende vragen gesteld, die allemaal een antwoord hebben gekregen. Het digidoktersteam dat deze middag mogelijk heeft gemaakt, bestaat uit Christian de Groot (huisarts MC De Linden), Joyce Hummel (huisartsassistente) en de digidokters Gerard van Loon, Kee van Hee, Othon Eijsbouts, Geert Bruinsma en Frans Reckers.

 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>