Logo mooisonenbreugel.nl
Voor: Everdien Dierssen (l) en Bernadette Hillenaar (r). Achter: Titia Braam (l) en Jolanda van Soerland (r)   | Fotonummer: 0fb42c
Voor: Everdien Dierssen (l) en Bernadette Hillenaar (r). Achter: Titia Braam (l) en Jolanda van Soerland (r) (Foto: Wil Feijen)
Zorg

Bijna Thuis Huis MadeLief heropent vanaf 1 juli haar deuren

Son en Breugel - Het dagelijks leven in Bijna Thuis Huis MadeLief Son en Breugel wordt draaiende gehouden door coördinatoren en vrijwilligers. Zij staan in nauw contact met bewoners en hun naasten en verzorgen onder andere op verzoek koffie, thee, maaltijden, de was en maken een praatje. Drie maanden lang lag dit stil en vonden vanwege alle onzekerheden rondom corona geen nieuwe opnames plaats.

Geschreven door: Judith Curfs
Fotograaf: Wil Feijen

Iedere vrijwilliger heeft trainingen gevolgd waarin hij/zij begeleid wordt in het uitvoeren van de vrijwilligerstaken. Professionele begeleiding van bewoners wordt bij MadeLief verzorgd door de eigen huisarts en vertrouwde thuiszorgmedewerkers. Coördinatoren Titia Braam en Bernadette Hillenaar, eveneens als vrijwilligers aan MadeLief verbonden, zijn professionals met ruime ervaring in de palliatieve zorg. Gedurende de heftige periode van de coronacrisis zagen sommige vrijwilligers hun zorghart in conflict komen met hun persoonlijke omstandigheden. Enkele vrijwilligers behoren zelf tot een risicogroep of hebben een thuisfront waarvoor Covid-19 fataal zou kunnen zijn.

Continuïteit van zorg
Andere vrijwilligers wilden heel graag doorgaan met het zorgen voor bewoners, maar realiseerden zich dat de continuïteit van zorg in gevaar zou kunnen komen als een grote groep vrijwilligers het risico zou lopen om besmet te raken. Kortom, een moeilijke tijd brak aan. Gevoelsmatig hadden ze zo graag de warme zorg willen bieden aan de bewoners, maar dit kon gezien de risico’s de afgelopen periode helaas echt niet.

Raad van Advies
Gelukkig beschikt MadeLief over een zeer kundige Raad van Advies waarmee coördinatoren en bestuur over dit soort ingewikkelde vraagstukken van gedachten kunnen wisselen. In deze raad nemen onder anderen een huisarts, een arts palliatieve zorg en een verpleegkundige met bestuurlijke ervaring zitting. Vanaf het moment dat de overheid beperkende maatregelen rondom Covid-19 bekendmaakte, heeft de Raad van Advies actief meegedacht aan een praktische invulling van het zorg verlenen in MadeLief.

Veranderd
Vanaf half maart is de werkwijze in MadeLief behoorlijk veranderd. Waar normaliter twee vrijwilligers samen een dienst draaiden, werd dit nu teruggebracht naar één vrijwilliger. Zodoende werd het risico op onderlinge besmetting aanzienlijk verkleind. Het contact tussen vrijwilliger en bewoner en diens naasten vindt, waar mogelijk, plaats op 1,5 meter. Op moeilijke momenten of bij ondersteuning van de zorg was dit praktisch en emotioneel soms best lastig. Wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, dragen vrijwilligers eventueel een mondkapje en handschoenen.

Contact met vrijwilligers
Voor sommige vrijwilligers kwam de sluiting vrij abrupt; twee weken eerder werd nog een eventuele opname aangekondigd. Deze opname ging op het laatste moment vanwege te grote risico’s niet door. De veiligheid voor de vrijwilligers kon op dat moment onvoldoende gewaarborgd worden. Vrijwilliger ben je echter in hart en nieren. Een aantal vrijwilligers is meerdere keren per week actief voor MadeLief. Voor hen veranderde ineens de besteding van hun tijd.

In contact blijven
De coördinatoren Titia Braam en Bernadette Hillenaar hebben gedurende de afgelopen drie maanden hun best gedaan om met iedereen in contact te blijven middels het schrijven van nieuwsbrieven en het voeren van telefoongesprekken met vrijwilligers. Toen duidelijk werd dat de regering de veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19 zou gaan versoepelen, hebben de coördinatoren, in overleg met bestuur en Raad van Advies, vrijwilligers in groepjes van maximaal acht personen uitgenodigd in de tuin van MadeLief. Voldoende afstand was op deze manier gegarandeerd en iedereen kon weer met elkaar van gedachten wisselen en interesse tonen.

Weer beginnen
Tijdens deze tuinsessies werd ook de wens van coördinatoren, bestuur en Raad van Advies besproken om MadeLief weer te gaan openen. Nadat alle vrijwilligers geïnformeerd waren over de gevolgen van de herstart, kreeg iedereen de kans om middels een enquête aan te geven of je op dit moment al beschikbaar bent om weer als vrijwilliger ingezet te worden. Coördinatoren, bestuur, Raad van Advies en vrijwilligers zijn heel blij dat met ingang van 1 juli de terminale zorg voor ongeneeslijk zieke bewoners weer opgestart kan worden. Met aangepaste maatregelen staan zij allen weer klaar om inwoners van Son en Breugel en hun naasten bij te staan om warme zorg te verlenen tijdens de laatste levensfase.

Oproep
Voor die zorg is MadeLief nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Word jij een nieuwe collega van Judith, Titia, Bernadette of alle andere vrijwilligers? Kijk dan voor meer informatie op www.bijnathuishuissonenbreugel.nl. Tevens staan hier alle protocollen vermeld met dynamische documenten die aangepast worden naar de inzichten van het moment.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>