Op de foto (vlnr)Werner Christoffer, Karin Gorissen, Marianne van der Putte-Verhoeven, Martien Hettelder.
Niet op de foto: Max Everhard, Anjo Schipper en Ernes van Hannen.
Op de foto (vlnr)Werner Christoffer, Karin Gorissen, Marianne van der Putte-Verhoeven, Martien Hettelder. Niet op de foto: Max Everhard, Anjo Schipper en Ernes van Hannen. Foto: Buurtbeheer

Laatste Buurtbeheer in ons dorp gestopt

Algemeen

Son en Breugel - Buurtbeheer Hoogstraat/oostelijk deel Het Eigen is gestopt. Een goed teken, want het Buurtbeheer is overbodig geworden. Ruim 26 jaar geleden is dit buurtbeheer opgezet als Buurtpreventie Hoogstraat o.l.v. een paar wijkbewoners.

Na 15 jaar gaf voorzitter Hille Michelson het stokje over aan Marianne van der Putte-Verhoeven. Helma van Vegchel is vanaf het begin tot 2 jaar terug secretaris gebleven. Door persoonlijke omstandigheden moest Helma ermee stoppen, en Karin Gorissen nam het secretariaat over.

Oplossingen
Wijk Het Eigen, met de aangrenzende oostelijke kant, is 5 jaar later eerst toegevoegd, dit om samen sterker te staan tegen criminaliteit. Het Buurtbeheer bestaat uit 7 personen en viermaal per jaar werd er vergaderd in aanwezigheid van een boa, een wijkagent, een afgevaardigde van woningstichting ‘thuis en van de gemeente. Alle problemen uit de wijken werden besproken en er werd naar oplossingen gezocht. Door de komst van de Whats App Buurtalarmgroep in deze 2 wijken is de criminaliteit sterk afgenomen, maar ook door de persoonlijke beveiliging aan veel woningen met cameratoezicht en deurvideo’s.

Al is er nu officieel geen buurtbeheer meer, toch wil de groep betrokken blijven en zullen zij informeel de vinger aan de pols houden. De lijntjes naar de instanties waar zij altijd mee rond de tafel hebben gezeten zullen kort blijven

Preventieacties
Het Buurtbeheer heeft ook verschillende preventieacties ondernomen. Zo hebben zij o.a. twee keer een wijkschouw gehouden; een keer werd met een wethouder door de wijk gelopen en een keer stonden verschillende stands in De Bongerd. In de stands kreeg men advies over cameratoezicht, deur- en raambeveiliging, en kon men vragen stellen aan ‘thuis en gemeente. Ook gaven wijkagenten en boa’s mensen nuttige tips tegen inbraak en hoe men een woning er bewoond uit kan laten zien als je met vakantie bent.

Verder werd met boa’s en wijkagenten een ronde gelopen door de wijken om te checken of deuren van garages en schuurtjes en portieren van auto’s gesloten waren. Verrassend was dat men vaak overdag te goeder trouw is, en het team had veel fietsen en duur gereedschap zomaar mee kunnen nemen. Veel bewoners zijn door deze actie alerter geworden.

Geadopteerd
Wat betreft het tegengaan van vervuiling in de wijken gaat het best goed. Verschillende straten zijn door bewoners geadopteerd en met regelmaat zie je dan ook mensen met grijpers lopen in felgekleurde hesjes. Wel wordt geconstateerd, maar dat is ook elders in het dorp te zien, dat al dagen voordat het plastic wordt opgehaald verschillende zakken aan de daarvoor bestemde haken hangen; dat is ten eerste niet toegestaan en ten tweede staat het niet fraai.

Natuurlijk zijn er ook problemen aangaande het milieu, o.a. door dumping van drugsafval; dit kan grote gevolgen hebben voor onze gezondheid. De gemeente is bezig om over dit onderwerp het preventieteam ‘De Bijtende Bende‘ in ons dorp uit te nodigen, en zij zullen zeker ook Breugel aan doen. Tegen die tijd kunt u er meer over lezen op de website van de gemeente en ook in DeMooiSonenBreugelKrant.