Houtens 19
Houtens 19 Foto: MooiSonenBreugel

Woonveste en gemeente willen sneller betaalbare woningen bouwen

Algemeen

Son en Breugel - De woningnood is hoog in Nederland, en ook in Son en Breugel zijn duizenden mensen op zoek naar een woning. Zeker de betaalbare woning is schaars in Son en Breugel. Daar waar eerder de gemeente veel grond bezat en dus ook invloed had op de invulling en uitvoering van een bouwproject, beschikt ze nu nauwelijks nog over eigen grond. Door het strategisch aankopen van grond probeert de gemeente weer grip te krijgen op de woningbouw.

Redactie: Adrie Neervoort

Tegelijkertijd bevinden locaties die aangekocht worden of die in het bezit zijn van een projectontwikkelaar zich vaak in bestaande woonwijken. Door te bouwen op deze locaties verandert er zichtbaar veel in een dergelijke wijk, en deze verandering is vaak reden om zich te verzetten tegen de geplande nieuwbouw. Daarbij is ook een projectontwikkelaar vaak langere tijd bezig om zijn ontwerp goedgekeurd te krijgen bij een gemeente, vaak omdat de belangen tegengesteld zijn. Daar waar een gemeente graag betaalbare woningen ziet, wil de projectontwikkelaar zijn plan gerealiseerd zien.

Ook Woonveste weet uit ervaring dat het lang kan duren voordat er daadwerkelijk met een gepland project kan worden begonnen, dus de bouw van woningen die nu nodig zijn start daardoor te laat.
“De inspraak van omwonenden is van belang bij projecten die wij uitvoeren”, aldus Maarten Plasmans van Woonveste, “maar de discussie over wat een gemeente wil en wat wij willen kan anders. Daarom hebben wij de door ons aangekochte grond aan Houtens 19 begin dit jaar zonder winst verkocht aan de gemeente Son en Breugel. Die kocht het als een strategische aankoop omdat men het belangrijk vindt dat er betaalbare woningen in de gemeente worden gebouwd. Door de aankoop bepaalt de gemeente dus wat er gebouwd mag worden.” Natuurlijk is de grond niet zonder reden aan de gemeente verkocht, zo bevestigt Plasmans. “Wij hebben daar natuurlijk wel een voorwaarde aan verbonden: indien uitvoerbaar, gaan wij het plan voor de woningen van de gemeente realiseren. De winst daarbij voor de woningzoekende is dat de gemeente bepaalt en wij als ontwikkelaar meteen weten wat er gebouwd mag worden, en dat scheelt enorm veel tijd”, aldus Plasmans. Woonveste gaat naast de locatie Houtens 19 ook 14 woningen bouwen, waarvan 7 starterswoningen en 7 middeldure koopwoningen.