Goede Doelen Week Son en Breugel kan bijna van start
Goede Doelen Week Son en Breugel kan bijna van start Foto: Willem Man

Goede Doelen Week Son en Breugel kan bijna van start!

Algemeen

Son en Breugel - Men had er waarschijnlijk niet direct bij stilgestaan dat er zoveel voorbereidend werk aan vast zou zitten, toen vanuit Son en Breugel Verbindt het initiatief werd genomen om voor Son en Breugel - zoals in veel andere gemeentes - ook een Goede Doelen Week te organiseren. Nu, vele maanden van vergaderen, mailen, appen en telefoneren later, was het zover dat wijkhoofden en collectanten geïnformeerd konden worden over de werkwijze van de Goede Doelen Week in Son en Breugel.

Gastredacteur: Ton Verstraaten
Foto: Willem Man

Zondag 12 maart 14.00 uur: in het Dommelhuis, normaliter op zondag gesloten, heerst een gezellige, opgewonden sfeer. Bijna 100 mensen zijn er samengekomen op uitnodiging van het bestuur van Stichting Goede Doelen Week Son en Breugel. Het doel van de middag is tweeledig: enerzijds kennismaken met elkaar - hoewel blijkt dat in veel gevallen al sprake is van een ‘ons-kent-ons’-situatie - en anderzijds tekst en uitleg geven over hoe het collecteren vanaf dit jaar in ons dorp gaat verlopen.

Wijkhoofd en collectanten
Mieke Dijker, voorzitter van Stichting Goede Doelen Week Son en Breugel, sprak een woord van welkom om vervolgens kort toe te lichten wat er allemaal vooraf is gegaan alvorens deze bijeenkomst kon plaatsvinden, hoe vanuit het initiatief van Son en Breugel Verbindt het bestuur en de werkgroepen werden gevormd, en hoe alle energie die er in de voorbereidende werkzaamheden is gestoken hopelijk moet gaan zorgen voor een mooie opbrengst voor de 17 goede doelen als in de 2e en 3e week van april - 9 t/m 22 april - de collecte wordt gehouden.

Hierna volgde het hoofddoel van de middag: wat verwacht Goede Doelen Week Son en Breugel van een wijkhoofd en collectant! Aan de hand van een presentatie werd duidelijk dat het wijkhoofd vooral verantwoordelijk is voor het verdelen van de collectematerialen en als eerste aanspreekpunt dient bij vragen van ‘zijn of haar collectanten’.

De collectant bezorgt een envelop met daarin een informatieve brief en een invulformulier en geeft daarbij een korte toelichting. Ongeveer een week later komt dezelfde collectant, ‘gewapend’ met een collectebus, weer langs om de envelop op te halen. En mocht hij/zij daarbij ook na een tweede keer niemand thuis treffen, dan hoopt de collectant dat de bewoner de envelop bij één van de supermarkten of bij het Dommelhuis in de speciale XXL-collectebus heeft gestopt!

Filmpjes
Naast de mondelinge informatie werden er ook 2 filmpjes vertoond om de nieuwe manier van collecteren duidelijker te maken voor de aanwezigen. Het ‘Goede Doelen Week-promotiefilmpje’ en ‘Goede Doelen Week-instructiefilmpje’ zijn gemaakt door Poppe Onrust en Ton Robbemont van Son en Breugel TV. Het bestuur dankt hen hartelijk voor de totstandkoming van beide filmpjes die vanaf deze week ook te zien zijn op de website www.goededoelenweeksenb.nl en andere mediakanalen, zoals Facebook. Ook voor u als inwoner van Son en Breugel is het de moeite waard om de filmpjes te bekijken, aangezien ze ook u op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren over de nieuwe manier van collecteren.

Kennismaken
Na zo veel informatie was het tijd om die allemaal te laten bezinken onder het genot van een kopje koffie of thee. Verspreid in de centrale ruimte van het Dommelhuis stonden tafels met allerlei materialen, zoals een collectebus en brieven en formulieren. Hier kon elk wijkhoofd kennismaken met ‘zijn of haar collectanten’ en omgekeerd. En zo begon de Goede Doelen Week Son en Breugel steeds meer te leven bij alle vrijwilligers die op deze informatieve middag aanwezig waren.

Afsluiting
De middag werd rond 16.00 uur afgesloten met een vragenrondje. Met tevredenheid werd teruggekeken op een geslaagde middag en met vertrouwen vooruitgekeken naar de eerste Goede Doelen Week Son en Breugel in de 2e en 3e week van april (9 t/m 22 april).