De coördinatoren worden bijgepraat over de Goede Doelen Week
De coördinatoren worden bijgepraat over de Goede Doelen Week Foto: Wil Feijen

Landelijke fondsen in Son en Breugel verenigen zich in Goede Doelen Week

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

De deurbel klinkt en als je opendoet, staat er een collectant voor de deur die vraagt om een financiële bijdrage voor een van de landelijke goede doelen. Gemiddeld gaat het om zo’n vijftien collectes per jaar, waarvoor de coördinatoren in Son en Breugel collectanten werven. De laatste jaren zien zij het aantal collectanten teruglopen en wordt het steeds moeilijker om de straten gedekt te krijgen. Vanaf 2023 moet dat probleem tot het verleden behoren, als landelijke fondsen gezamenlijk deelnemen aan de ‘Goede Doelen Week (GDW)’.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Enkele maanden geleden is Jan Frans Brouwers van SonenBreugelVerbindt benaderd door een aantal inwoners om een oplossing te zoeken voor het tekort aan collectanten. Jan Frans: “SonenBreugelVerbindt luistert naar de inwoners en probeert samen met hen het probleem op te lossen.” Inmiddels was bekend geworden dat in Sint-Oedenrode dit jaar voor het vierde jaar een GDW is gehouden. “Wij hebben contact gezocht met Ad de Gouw en hebben hem uitgenodigd om te brainstormen hoe zo’n GDW in Son en Breugel opgezet zou kunnen worden. Samen met Janneke Busko is dit verder uitgewerkt”, blikt hij terug.

Draagkracht
Om draagkracht voor dit initiatief te krijgen, werden de coördinatoren van de fondsen die op dit moment in Son en Breugel actief zijn, uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst en werd het voorstel voor een collecteweek voorgelegd. Jan Frans: “Tijdens de eerste bijeenkomst waren twaalf fondsen van de vijftien vertegenwoordigd en zij waren alle positief om gezamenlijk de schouders eronder te zetten”, aldus Jan Frans. Tot nu toe hebben Alzheimer Nederland, het Longfonds, het Epilepsiefonds, Reuma Nederland, Hartstichting, KWF, Brandwondenstichting, Diabetesfonds, Rode Kruis, Nationaal Fonds Kinderhulp, Maag Lever Darmfonds en Handicap NL toegezegd om gezamenlijk de Goede Doelen Week te ondersteunen. Om aan te sluiten bij de GDW dienen de fondsen te beschikken over een ANBI-status en over een CBF-erkenning. Fondsen die in 2023 niet aangesloten zijn bij onze GDW, kunnen nog steeds langs de deuren gaan, evenals de lokale goede doelen, omdat die uitgesloten zijn van deelname.

Informatiebijeenkomst
Na de eerste bijeenkomst volgde al snel een tweede, waarbij het voorlopige stichtingsbestuur werd opgericht als overkoepelend orgaan van de twaalf deelnemende fondsen. Mieke Dijker neemt het voorzitterschap voor haar rekening, Lies Holland het penningmeesterschap en Jan van der Heijden het secretariaat. Onder het stichtingsbestuur vallen vier taakgroepen, te weten: financiële administratie, pr-communicatie, logistiek en wijkindeling, en collectanten. Mieke: “Voordat we daadwerkelijk van start gaan, worden binnenkort alle collectanten, die in Son en Breugel bekend zijn bij een van de coördinatoren, uitgenodigd voor een algemene informatiebijeenkomst. Ook in deze Goede Doelen Week zijn de collectanten namelijk een heel belangrijke schakel. Ook belangstellenden en geïnteresseerden in deze GDW nodigen wij van harte uit. De datum van deze bijeenkomst wordt uiteraard in DeMooiSonenBreugelKrant gepubliceerd.”

Deur aan deur
“De collectanten die meehelpen in de GDW, bezorgen deur aan deur de envelop met brief waarop de fondsen staan afgedrukt. De collectant geeft de bewoner uitleg over dit nieuwe initiatief en dezelfde collectant haalt een week later de envelop weer op”, licht Lies toe. Jan: “De inwoners kunnen zelf bepalen hoe zij het geld overmaken: contant in de envelop, via de QR-code, of door overmaken via de bank. Als er contant geld in de envelop gedaan wordt, dan kan men zelf aangeven welk bedrag naar welk fonds overgemaakt moet worden, alles naar één doel, of verdeeld over een aantal fondsen, of het geldbedrag wordt evenredig verdeeld over alle fondsen.

Goed voorbeeld
De Goeden Doelen Week in Sint-Oedenrode is het grote voorbeeld van de stichting. Zaterdag 7 mei werd bekendgemaakt dat er ruim 50.000 euro is opgehaald voor 19 goede doelen. Lies: “In Sint-Oedenrode is het nu voor de vierde keer gehouden en ze zijn allemaal erg enthousiast. Wij hopen dat het hier in Son en Breugel net zo’n groot succes gaat worden. Ook voor de inwoners heeft het alleen maar voordelen, want er wordt niet wekelijks aan de deur gecollecteerd. En het is ook nog eens veiliger, omdat men precies weet wanneer de collectant voor de eerste keer langskomt en wanneer voor de tweede keer.”

Informatie
Fondsen die nog niet aangesloten zijn, kunnen contact opnemen met de voorzitter via miekedijker@gmail.com of telefonisch via 06-50261434.