Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 982f35
Foto: GGD Brabant

Eén op de elf kinderen woont in gezin dat moeite heeft met rondkomen

Son en Breugel  - De Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017-2018 van de GGD Brabant-Zuidoost laat zien dat ongeveer 8.500 kinderen in Zuidoost-Brabant in een gezin leven dat moeite heeft met rondkomen. Bij een derde van deze groep is het huishoudinkomen netto meer dan 2200,- per maand. Dit betekent dat moeilijk kunnen rondkomen en een laag inkomen niet altijd samengaan. Van alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 11 jaar oud die moeite hebben met rondkomen ontvangt 22% al financiële steun vanuit de gemeente. Maar 36% is nog niet bekend met deze mogelijkheden.

De GGD Brabant-Zuidoost onderzocht in het najaar van 2017 hoe het gesteld is met de leefstijl en gezondheid van kinderen van 0 t/m 11 jaar. Bijna 11.000 ouders in Zuidoost-Brabant vulden een vragenlijst in. Met deze gegevens kunnen gemeenten, GGD en andere partners gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van kinderen te verbeteren. Een van de onderwerpen betrof financieel niet kunnen rondkomen. De meeste kinderen die dit betreft wonen in de steden Eindhoven en Helmond. Maar ook een aantal kleinere gemeenten scoren hierop relatief hoog.

Het onderzoek laat ook zien dat in gezinnen die moeite hebben met rondkomen, soms te weinig geld is voor het lidmaatschap van een vereniging, kinderopvang, kleding, zwemles, activiteiten, voeding en zelfs medicijnen of een bezoek aan een hulpverlener. Het is bekend dat kinderen die leven in armoede meer problemen ervaren. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn. Het onderzoek laat zien dat dit dus ook de kinderen kan treffen van ouders die moeite hebben met rondkomen maar boven de lage-inkomensgrens leven. Zij kunnen niet altijd aanspraak maken op financiële regelingen of gebruik maken van Stichting Leergeld. De risicogroepen zijn o.a. eenoudergezinnen en co-ouders.

De GGD Brabant-Zuidoost vraagt aandacht voor deze problematiek en sluit daarbij aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman op het gebied van integraal gemeentelijk beleid, kwaliteit van buurten en lokale buurtvoorzieningen. Het is belangrijk om het kind een stem te geven en gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen zoals Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het kindpakket dat direct ten goede komt aan de kinderen.
Het GGD-onderzoek onderstreept het belang om daarbij ook rekening te houden met kinderen uit gezinnen waarvan het inkomen boven de lage-inkomensgrens valt. In diverse gemeenten zijn al mooie voorbeelden die ook andere gemeenten kunnen inspireren.

Meer informatie?
Bekijk alle resultaten van de Jeugdmonitor op www.Brabantscan.nl.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>