Logo mooisonenbreugel.nl
Foto ter illustratie   | Fotonummer: 1c5196
Foto ter illustratie (Foto: ©pixabay.com)

Stand van zaken vaccineren in Son en Breugel

Son en Breugel - De laatste tijd is er landelijk veel discussie over het wel of niet vaccineren van kinderen in Nederland. Ook de kinderdagverblijven in Son en Breugel ontkomen hier niet aan. Moeten kinderen geweerd worden of blijven niet ingeënte kinderen welkom op de kinderdagverblijven?

Redacteur: Emmy Grit

Op dit moment is het nog geen verplichting om kinderen deel te laten nemen aan het vaccinatieprogramma. Door verschillende uitbraken van mazelen bij kinderen op onder andere een crèche in Den Haag is de discussie opnieuw onder de aandacht gekomen. Het bleek dat een aantal kinderen niet ingeënt was, waardoor zij niet alleen een gevaar voor zichzelf zijn, maar ook voor andere kinderen. Ondanks dat het vaccineren nog niet wettelijk geregeld is, buigt de Tweede Kamer zich waarschijnlijk na het zomerreces over een D66-wetsvoortsel dat opvangorganisaties de ruimte moet geven om niet gevaccineerde kinderen te weigeren. Maar zover is het nog niet in Son en Breugel.

95 procent
Op dit moment is de landelijke dekkingsgraad 93 procent, terwijl volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO de dekkingsgraad minimaal 95 procent moet zijn. Als deze norm behaald wordt, dan is er voldoende bescherming om een uitbraak tegen ziektes als mazelen en rodehond te garanderen.

Op hun woord
Bij Peuteropvang Op de Hoek komt het af en toe voor dat kinderen niet ingeënt zijn. "De dekkingsgraad op de groep NU is boven het landelijk gemiddelde, waardoor er bij ons nog geen discussie leeft en daarom is er nog geen beleid afgesproken. Echter dit staat wel op de agenda van de oudercommissie om te bespreken", vertelt Linda van Vroenhoven, mede-oprichtster samen met Marlies Koog van peuteropvang Op de Hoek. "Ouders krijgen van ons een vragenlijst waarop zij invullen of zij gebruik maken van het vaccinatieprogramma. Wij gaan ervan uit dat ouders deze vragenlijst eerlijk invullen. Mocht er een gesprek volgen, dan vertrouwen wij erop dat zij open en eerlijk reageren."

Bespreekbaar maken
"Door de berichten die onlangs in de regionale media zijn verschenen, is een positieve discussie onder de ouders op ons kinderdagverblijf op gang gekomen", geeft directeur Annemiek Wilhelm van kinderdagverblijf Piggelmee aan. "In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in diezelfde media weigeren wij geen kinderen die niet gevaccineerd zijn op onze opvang." Eén van de punten die tijdens het intakegesprek op Piggelmee gaat veranderen is het ter sprake brengen van het vaccineren. "Hiervoor gaan wij in overleg met onze oudercommissie om het beleid te formuleren. We willen het in ieder geval bespreekbaar maken", aldus Annemiek.

In gesprek
"Bij Korein Kinderplein wordt tijdens het intakegesprek aan de ouders gevraagd of zij het voornemen hebben om het vaccinatieprogramma te volgen", vertelt Martijn Arts, manager communicatie van Korein Kinderplein. "Als ouders aangeven dat zij niet gaan deelnemen, dan gaan wij met deze ouders in gesprek en wijzen wij ze erop dat het niet inenten niet alleen een gevaar is voor hun eigen kind, maar ook een gevaar kan zijn voor de andere kinderen. Voor ons is het geen reden om kinderen te weigeren." De vestigingen van Korein Kinderplein in de regio kiezen ervoor om de dekkingsgraad nauwkeurig in de gaten te houden, dit wordt vastgelegd en gemonitord, zodat altijd nagekeken kan worden of de dekkingsgraad niet te laag wordt op locatieniveau. "Mocht de dekkingsgraad te laag zijn op één van de groepen op een locatie, dan wordt contact opgenomen met een GGD-arts. Wij gaan samen in overleg en gaan dan passend maatwerk leveren", aldus Martijn.

Het blijkt dat de kinderdagverblijven het belangrijk vinden dat de maatschappelijke discussie die onlangs is ontstaan over het vaccinatieprogramma onder de aandacht komt bij ouders, maar zeker ook bij de Tweede Kamer.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>