Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: b6c12f
Foto: ©Pixabay.com
Algemeen / Son & Breugel

Hoe krijgen we de stille armoede in beeld?

Het CDA heeft in april 2019 wethouder Van Liempd verzocht om de omvang van armoede in Son en Breugel te onderzoeken. In 2017 telde Son en Breugel 549 mensen die in armoede leven. Of dat een realistisch getal is, is maar de vraag. Want de mensen die in stille armoede leven heb je niet in beeld. Het 'Voorstel plan herijking armoede' stond dinsdag 8 oktober week op de agenda van de commissie burgerzaken.

Redacteur: Ineke van Uden

Armoede heeft een grote impact op het dagelijks bestaan en op de kansen van mensen op een gezond leven. Naar verhouding komt armoede het meest voor onder kinderen, 90-plussers en mensen met een migratieachtergrond. Armoede is meer dan een financieel probleem. Vaak is sprake van een opeenstapeling van armoederisico's zoals gezondheidsproblemen en schuldenproblematiek.

Schaamte
Paul van Liempd: "De grootste opgave zal zijn dat we de stille armoede in beeld krijgen. Neem iemand die in een groot en duur huis woont maar het in zijn eentje moet doen met een kleine AOW. Door een fictief vermogen heeft die persoon daadwerkelijk maar weinig te besteden. Als deze mensen in de problemen komen, klagen ze niet zo snel. Vaak speelt schaamte mee. Het is lastig om deze doelgroep in beeld te krijgen."

Niet over maar mét mensen praten
De wethouder wil het armoedebeleid vorm geven samen met inwoners én met partijen als CliP (Cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden). Hierdoor sluit het armoedebeleid beter aan op de doelgroep: "We willen niet over de mensen praten, maar met de mensen." Leden van de commissie burgerzaken zien graag dat de gemeente met meer dan alleen CLiP de armoedeproblematiek aanpakt. Te denken valt dan aan onder andere huisartsen, buurtwijken, verenigingen, Seniorenraad, LEVgroep en Adviesraad Sociaal Domein. Niet over de mensen praten, maar met de mensen. Een belevingsonderzoek. Dat is wat de gemeente voorstelt. Individuele gesprekken of gesprekken in kleine groepen om de beleving van mensen ten opzichte van de ondervonden armoede in kaart te brengen. Hoe is men in de situatie terecht gekomen? Hoe beleeft men de situatie? Alle individuele beelden samen, geven een helder inzicht in de armoedeproblematiek in Son en Breugel.

Er vroeg bij zijn
Doel van het belevingsonderzoek? Mensen uit de doelgroep erbij betrekken en van hen horen wat nu goed geregeld is en waar wensen tot verbetering zijn. Eén ding is duidelijk. Preventie en er vroeg bij zijn is belangrijk. Maar ook lastig. Paul van Liempd: "Vaak tref je nu de mensen die al dik in de shit zitten. Je wilt er eerder bij zijn om te kunnen helpen." Probleem is vaak ook dat deze mensen niet weten waar ze recht op hebben. Willem Buurke (PvdA/GroenLinks): "Jaarlijks blijft zevenhonderd miljoen euro aan subsidie en uitkering liggen." Communicatie en publicatie over de mogelijkheden is dus van belang.

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>