Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 7883c0
Foto: Pixabay.com
Lezerspodium

Lezerspodium: Krakkemikkige gemeentebegroting

Son en Breugel - Na het gemeentelijk debacle rond veiligheid, handhaving en toezicht heeft de provincie binnen één maand het college van burgemeester en wethouders opnieuw op de vingers getikt en ditmaal vanwege de krakkemikkige gemeentebegroting. Die sluit in 2020 al met een tekort van 1 miljoen en de plannen van het college om dit financiële probleem de komende jaren te ondervangen, wordt door de provincie geacht alleen aanvaardbaar te zijn als ze zijn voorzien van een concrete onderbouwing. Deze onderbouwing ontbreekt vooralsnog in de begroting.

Daarom merkt de provincie de door het college geformuleerde taakstelling (wat gaan we doen om de gemeente financieel weer gezond te maken) op dit moment niet aan als een reële structurele bezuiniging en stelt de begrotingssaldi daarom negatief bij. Op grond daarvan krijgt de gemeente op de provinciale financiële kleurenkaart de kleur oranje mee, dus net geen rood. En dan te weten dat nog geen rekening is gehouden met de oplopende zorgkosten in de komende jaren en alle andere investeringen, zoals kerk, scholen en Breugel Bruist.

Het voorgaande is nu precies de reden waarom DB (als enige) partij tijdens de raadsvergadering niet heeft ingestemd met deze begroting. De DB wil besluiten nemen die ook op de lange termijn goed zijn voor de gemeenschap. Blijkbaar leeft het college in de hoop dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen andere politieke partijen de ontstane puinhopen nog kunnen ruimen.

Scoren lijkt dus belangrijker dan nadenken en verantwoord besturen. DB is echter bang dat met voortzetting van het beleid van het huidige college de gemeente binnen twee jaar onder provinciaal toezicht komt te staan of dat de gemeente tegen die tijd bij Eindhoven dreigt te worden gevoegd.

Fractie Dorpsbelang
Eef van Turnhout, raadslid

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>