Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 1a0654
Foto: MooiSonenBreugel
gemeente

Bezwaar maken WOZ-beschikking is gratis

 Son en Breugel - Bijna alle eigenaren en gebruikers van onroerende zaken hebben de afgelopen dagen een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en een WOZ-beschikking 2020 ontvangen. Op dit aanslagbiljet staat wat u voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, en/of onroerende zaakbelasting (OZB) moet betalen.

Bezwaar maken is altijd gratis
Bezwaar maken is altijd gratis, u hebt er geen gespecialiseerd bureau of makelaar voor nodig. Er zijn adviesbureaus die u aanbieden te helpen bij het maken van bezwaar. Deze bureaus krijgen, bij een succesvolle bezwaarprocedure, een kostenvergoeding van de gemeente. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de OZB-tarieven. De rekening betaalt u dan alsnog. Komt u er zelf niet uit? Neem dan eerst (telefonisch) contact op met de gemeente.

U kunt online bezwaar maken via onze website. Natuurlijk kunt u ook een korte brief naar de gemeente sturen met de reden van uw bezwaar, uw naam, adres, datum en handtekening. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken binnen zijn. Voor de aanslag met dagtekening 29 februari 2020 is de uiterlijke datum 14 april 2020.

WOZ-waarde onjuist?
De gemeente wil, net als u, dat de WOZ-waarde klopt. Het taxatieverslag geeft inzicht in hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. U kunt dit verslag raadplegen via mijn.overheid.nl . Uw WOZ-waarde kunt u vinden onder “wonen”. De gemeente heeft er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat de gemeente de WOZ-waarde niet goed heeft vastgesteld, wordt dit natuurlijk aangepast.

Betalen
U kunt de aanslag in één keer betalen, of in twee of acht maandelijkse termijnen. Betalen in acht termijnen kan alleen via automatische incasso. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso? U kunt de gemeente via de website machtigen. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig. Wanneer u bezwaar maakt tegen (een deel van) de aanslag, moet u de aanslag wel betalen. Als uw bezwaarschrift gegrond is, verrekenen wij het teveel betaalde bedrag of storten wij het terug op uw rekening.

Kwijtschelding
Als u niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, komt u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen hebt en geen waardevolle bezittingen of vermogen hebt. Kwijtschelding kunt u binnen zes weken aanvragen via onze website. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig.

Berichtenbox mijn overheid
De Belastingdienst, maar ook waterschappen, de Sociale Verzekeringsbank, het Kadaster en gemeenten gebruiken Mijn Overheid. Ook de gemeente Son en Breugel verstuurt de WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke heffingen via MijnOverheid.

Hebt u aangegeven dat u post van de gemeente Son en Breugel digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u de WOZ-beschikking / het aanslagbiljet 2020 digitaal. Als u uw e-mailadres registreert in MijnOverheid, ontvangt u een melding als u een nieuw bericht in MijnOverheid hebt ontvangen.

Account mijn overheid
Activeer in vier stappen uw account op de website van MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via digid.nl. Voor meer informatie over MijnOverheid kunt u terecht op www.mijnoverheid.nl.

Contact
Heeft u vragen over de aanslag of WOZ-beschikking? Neem dan contact op met één van de medewerkers van de gemeente. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 via telefoonnummer 0499-491 491. Op vrijdag kan dit van van 8.30 tot 12.30.

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>