Logo mooisonenbreugel.nl
<p>Het onderhoud van de bossen liet te wensen over (foto: De Sonse Bergen)</p>   | Fotonummer: e53006

Het onderhoud van de bossen liet te wensen over (foto: De Sonse Bergen)

(Foto: MooiSonenBreugel )

Bossen in Son en Breugel in erbarmelijke staat

Jarenlang was er een erfpachtconstructie met Staatsbosbeheer. In deze constructie beheerde en onderhield Staatsbosbeheer de bossen in de gemeente Son en Breugel. Met de verkoop van hout betaalde Staatsbosbeheer het onderhoud.

Redacteur: Adrie Neervoort

Dat dit blijkbaar niet toereikend was, bleek wel uit het uitgevoerde onderhoud in de afgelopen jaren. Voor de gemeente Son en Breugel was dit dan ook een van de redenen om de samenwerking met Staatbosbeheer te stoppen. De gemeente heeft niet de kennis en capaciteit in huis voor een gedegen en goed onderhoud van de bossen en daarom doen zij een beroep op een oude bekende: Bosgroep Zuid; die beheerde de bossen voordat het beheer overging naar Staatsbosbeheer.

Nu gaat Bosgroep Zuid een nieuw beheerplan voor de bossen opstellen. Hiervoor hebben zij alvast de bosgebieden in de gemeente geïnventariseerd en de gegevens geanalyseerd. Tijdens een presentatie voor de commissie Grondgebiedzaken werd duidelijk dat de bossen in een slechte staat verkeren, de levensvatbaarheid holt achteruit. Er zijn bomen en vegetatie die er niet horen te staan, maar door geen of verkeerd onderhoud zijn die er wel gekomen. De grond wordt steeds armer en minder voedselrijk. Ook de klimaatproblemen en het verslechterende milieu, zoals het stikstofprobleem, hebben de bossen erg verzwakt. Zo staan er fijnsparren die het door het veranderende klimaat erg moeilijk hebben en daarom ook zullen uitsterven in de Nederlandse bossen en dus ook in Son en Breugel.

Maar niet alleen de bomen hebben het moeilijk, ook het Oud Meer. De onderzoekers van Bosgroep Zuid noemen het zelfs ‘een dooie, zure plas’. Daarbij is ook de diversiteit van het groen minimaal. Dat kan zeker in de toekomst een probleem worden, omdat veel van de soorten die er nu staan, zullen sterven als de stijging van de gemiddelde temperatuur doorzet.

Maar er is ook goed nieuws: door het gebied bijvoorbeeld ‘natter’ te maken en andere boomsoorten te planten zal er meer en ander groen op de bodem ontstaan, maar dat is wel een proces van jaren. Daarvoor moet er dus een goed beheerplan komen, waar ook gebruikers en natuurliefhebbers zich in kunnen vinden. Hoe dit moet gebeuren, daarover bleken de commissieleden van mening te verschillen. Iedereen was wel van mening dat inspraak van alle partijen daarbij belangrijk is, maar dat de keuze en het besluit hierover bij de raad moet blijven. Een goed geïnformeerde raad moet daartoe in staat zijn, was de conclusie.

Meer berichten
 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=mooisonenbreugel.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=569&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;