Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Doorgaan IJsfeest Son en Breugel onzeker

Algemeen

Son en Breugel - De edities van 2020 en 2021 van het IJsfeest in Son en Breugel gingen door corona en de maatregelen die daarbij hoorden niet door. Nu is het nog maar de vraag of de editie van 2022 wel door kan gaan. Dit keer geen wereldwijd virus, maar een wereldwijde energiecrisis die voor problemen zorgt bij het organiseren van dit feest.

Redacteur: Adrie Neervoort

“Het zijn rare, en voor sommigen van ons barre tijden. Het ‘inflatiespook’ houdt ons allemaal in een soort wurggreep en het ziet er niet naar uit dat het op korte termijn verdwijnt. Kortom, we moeten dealen met verhoogde prijzen voor energie, voeding, kleding etc. Alles wordt duurder en voor sommigen zelfs té duur, wat op zich weer stress oplevert voor velen van ons”. Zo zegt Peter Bergman bestuurslid van de stichting IJsfeest “Dit probleem raakt ook het IJsfeest. In een periode van 12 jaar hebben de vorige besturen, en ook het huidige bestuur, ondersteund door talloze vrijwilligers en sponsors, 10 winters een prachtig IJsfeest kunnen organiseren”.

Voor iedereen
Volgens Bergman is het uitgangspunt bij het organiseren van het IJsfeest dat de gehele accommodatie die 3,5 week op het Kerkplein wordt neergezet, toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom wil de stichting de prijzen voor entree en huur van de schaatsen laag houden, en ook de prijzen in de horeca betaalbaar houden voor jong en oud.

“Echter, ook wij hebben te maken met gestegen prijzen, met name van grote toeleveranciers, en doorbelasting van hogere energiekosten. Kortom, onze kosten stijgen met de inflatie mee. Dit heeft ook gevolgen voor prijsstelling van entree en schaatshuur en de prijzen in de horeca. Maar de opbrengst hieruit dekt de kosten bij lange na niet, en wij zijn dus voor een groot deel afhankelijk van sponsorgelden om onze begroting dekkend te krijgen. Een financiële puzzel dus om de begroting rond te krijgen, waarbij de inkomsten onzeker zijn, maar de kosten, in ieder geval die van de baan, tent en aankleding vast staan, en zoals gezegd behoorlijk zijn gestegen”, aldus Bergman.

Continuïteit
Hij benadrukt dat de stichting geen verdienmodel nastreeft: “Niemand verdient eraan, behalve het personeel in de horeca dat betaald moet worden. Maar we moeten wel ieder jaar met een positief saldo zien te eindigen omdat anders de continuïteit hoe dan ook in gevaar komt, zeker ook omdat wij tent en ijsbaan, voordat die geleverd worden, voor de helft moeten aanbetalen, anders gaat het feest zeker niet door.”

De stichting zit dus met een enorm dilemma: hoe organiseer je het IJsfeest zonder de prijzen enorm te verhogen, de kosten op voorhand te dekken en achteraf niet negatief uit te komen.
“Eerlijk gezegd weten we het niet”, zegt Bergman, “we zijn in gesprek met de gemeente over de doorbelasting van de energiekosten, en we ontkomen niet aan een lichte stijging van de prijzen qua entree, schaatshuur en horeca. Maar dan nog hebben we bijdragen van de sponsors nodig, maar ook die hebben hun economische uitdagingen.” Volgens Bergman blijft dit probleem ook de komende jaren bestaan. Bepaalde kosten zullen nooit meer omlaag gaan, hooguit wat aanpassing van de energieprijzen.

Daarom moet volgens Bergman bij iedereen wel het besef aanwezig zijn dat het IJsfeest geen gegeven is dat zomaar ieder jaar tot stand komt. “We hebben financiële toezeggingen nodig van de gemeente en van sponsors, maar ook in feite van iedereen. We starten geen crowdfunding op, maar we vragen om begrip voor het ontstane dilemma”, aldus Bergman.

Ideeën
Om het IJsfeest ook in de toekomst te kunnen organiseren, doet Stichting IJsfeest Son en Breugel dan ook een beroep op iedereen: op inwoners om te blijven komen, op ondernemers om als sponsor te blijven fungeren of om vanaf dit jaar als sponsor toe te treden, en op vrijwilligers om je diensten te blijven aanbieden (wellicht extra aandacht voor mensen met horeca-ervaring die ingezet kunnen worden om zo de kosten wat te drukken).

Bergman: “Verder zijn ideeën welkom hoe we het IJsfeest, dat als een sociaal ontmoetingspunt fungeert tijdens de wintermaanden, en met name de jeugd de mogelijkheid biedt zich te vermaken, kunnen behouden.” Maar natuurlijk is het IJsfeest ook een soort magneet die veel mensen aantrekt, hetgeen ook voor de plaatselijke ondernemers interessant ishet dorp leeft en bruist tijdens het IJsfeest.”

Volgens Bergman kunnen de inwoners van Son en Breugel helpen door bijvoorbeeld de werkgever te motiveren om te gaan sponsoren, acties te organiseren om geld in te zamelen, maar ook door aan te geven waar de grens van prijsverhoging ligt. “Kortom, denk met ons mee”, aldus Bergman, “maar denk niet te lang na, want half oktober moeten wij als bestuur van Stichting IJsfeest Son en Breugel de beslissing nemen of het doorgaat omdat we anders te laat zijn met het bestellen van ijsbaan en tent. Er staat dus wat druk op, en heb je ideeën, mail ze dan naar info@ijsfeestsonenbreugel.nl.

Afbeelding