De maquette van het plan
De maquette van het plan Foto: Erfgoed vereniging Son

Riek Bakker en haar kijk op het nieuwe Son.

Algemeen

Son en Breugel - In de week van de geschiedenis ligt het geheel vernieuwde tijdschrift van de Erfgoedvereniging ‘Heem Son en Breugel’ voor u klaar, met o.a. een verhaal over de rol van Riek Bakker, hoogleraar, planoloog, bedenker o.a. van Rotterdam Zuid én van het nieuwe Son, met een door haar voorgestelde nieuwe traverse. Zij kwam, zag en adviseerde met nadruk. Natuurlijk werden haar ideeën niet door iedereen gedeeld en kwamen er heftige protesten.

Jarenlang was de doorgaande weg een doorn in het oog van oude en nieuwe bewoners geweest, maar toen in 1993 het nieuwe tracé van de A50 was goedgekeurd waren de rapen gaar: bewoners van de Kanaalstraat, de Nieuwstraat, de Rooise weg, van Breugel, de Gentiaan, ’t Harde Ven en De Vloed hadden zo hun eigen ideeën over de invulling van het nieuwe Son en de aansluiting op de A50. Nieuwe en oude politieke partijen betrokken hun stellingen, maar Riek Bakker trok haar eigen plan. Nu te lezen in het nieuwe ‘Heem’, naast verhalen over Boerenbruiloften, het portret van Mina Poppekop en een wadi in het Sonniuspark. De maquette van het plan is te zien op de overloop in het oude Raadhuis. In december wordt in een voordracht uitgebreid ingegaan op het plan voor het nieuwe Son en wat ervan terechtkwam.

Leden krijgen ‘Heem’ gratis thuisbezorgd. Losse nummers zijn voor €5 te koop, op maandagen (van negen tot vier) in het oude Raadhuis (heemkamer), op andere dagen bij Cooijmans Optiek in de Dommelstraat.