Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 658b26
Foto: Ingezonden
gemeente

Geen personele problemen bij gemeente Son en Breugel

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel maakt regelmatig gebruik van het inhuren van personeel voor diverse functies. Is er een capaciteitsprobleem of is er een gebrek aan kennis?

Redacteur: Adrie Neervoort

"Wat klopt is dat wij een hele beperkte organisatie hebben ingericht op het werk van alle dag. En alles wat je daar aan projecten bijdoet, vraagt meer van het vaste personeel. Zo hebben we één projectleider in dienst en die is op dit moment behoorlijk overbelast met allerlei lopende projecten. Maar ook nieuwe taken, zoals de Omgevingswet, belasten het ambtelijk apparaat tijdelijk bij het opzetten van een dergelijk traject. Daardoor zal ook de gemeente de nodige expertise moeten inhuren", legt wethouder Paul van Liempd, verantwoordelijk binnen de gemeente Son en Breugel voor Personeel en Organisatie, uit.

Tijdelijk inhuren
Het inhuren van externe kennis voor projecten of majeure kwesties is niet ongebruikelijk. Veel gemeentes zijn eenvoudig te klein om zelf al deze expertise in huis te hebben. Het tijdelijk inhuren is dan een financieel betere oplossing dan daarvoor iemand in dienst te nemen.

Arhi-procedure
Van Liempd: "Wij hebben in onze organisatie ook een tijdje stilgestaan wat betreft ontwikkeling. Dat heeft natuurlijk alles te maken met onduidelijkheid omtrent de Arhi-procedure (wet Algemene regels herindeling), waarbij we niet wisten wat de toekomst ons zou brengen. Dan is het ook heel moeilijk om een meerjarig personeelsbeleid te maken. Daar komt bij dat je als gemeente ook geen aantrekkelijke werkgever bent als je voortbestaan ter discussie komt te staan." Maar dat is voorbij. We blijven een zelfstandige gemeente en zijn volop in ontwikkeling.

Bezetting
De bezetting is feitelijk gebaseerd op de dagelijkse gang van zaken; hoe kleiner de gemeente, hoe eerder er dus moet worden ingehuurd. Het is dan ook niet vreemd dat het inhuren van externe partijen meeberekend wordt in een begroting van een project. Van Liempd vervolgt: "Om de organisatie te versterken, werven we op dit moment vijf nieuwe medewerkers. Dan nog blijven er projecten die we niet geheel zelf kunnen oppakken met eigen personeel."

Lokaal
Ook de samenwerkingsverbanden zoals Dienst Dommelvallei bieden dan niet direct een oplossing. "Voor een deel wil je dat wel en voor een deel wil je dat niet; sommige dingen wil je ook echt lokaal organiseren omdat dan de zeggenschap van de raad gegarandeerd blijft", aldus de wethouder. "Je moet natuurlijk als gemeente veel zaken binnen je eigen capaciteit kunnen oplossen. Maar bijvoorbeeld het onderzoek naar het CMD ligt op uitdrukkelijk verzoek van de raad bij een externe partij, maar dat wilde ik natuurlijk ook", vult Van Liempd aan.

Knelpunten
Inmiddels heeft er een onderzoek plaatsgevonden over de capaciteit en de daadkracht van de gemeente, genaamd Basis op Orde. Dit toonde aan dat de gemeente op sommige posities onderbezet is. Het bracht enkele knelpunten binnen de organisatie aan het licht. Inmiddels is besloten dat er vijf vacatures binnen de gemeente op korte termijn zullen worden ingevuld. Op veiligheid, handhaving en toezicht worden twee vacatures ingevuld.

Stagiairs
Ook werkt de gemeente graag met hbo-stagiairs; ze hebben daar goede ervaring mee. Ook al kost het inleren van stagiairs tijd, vaak leveren ze wel extra nieuwe inzichten op. "Zo heeft de gemeente de afgelopen jaren jonge mensen binnengehaald die zich goed binnen onze organisatie hebben ontwikkeld", aldus Van Liempd. Bij de gemeente is volgens hem geen extreem verloop in de personele bezetting door pensionering of andere redenen. Er zijn bijvoorbeeld in 2019 slechts vier medewerkers vertrokken.

Veranderproces
Volgens de wethouder zit de gemeente Son en Breugel net als veel andere gemeentes in een veranderproces. Dat geeft natuurlijk wel een bepaalde druk in de organisatie. Als een aantal nog openstaande vacatures straks is ingevuld, verwacht Van Liempd op den duur weer een sterke organisatie met de juiste mensen en kennis voor de toekomst.

 

 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>