Afbeelding
Foto: Landschap- en stedenbouwbureau Verhoeven de Ruijter

Sonniuswijk in transitie

Algemeen gemeente

Son en Breugel - Op 19 mei is de omgevingsvisie van de gemeente Son en Breugel vastgesteld. In deze visie is aangegeven dat het gebied Sonniuswijk in de toekomst transformeert naar een verwevingsgebied, met doelen als recreatieve versterking, waterconservering, natuurontwikkeling, duurzame energie en wonen. Sonniuswijk gaat dus in transitie. Maar wat is een toekomstbestendige, samenhangende ontwikkelrichting voor het landschap?

Redacteur: Adrie Neervoort

Landschap- en stedenbouwbureau Verhoeven de Ruijter stelde deze vraag aan de bewoners en ondernemers in het gebied tijdens een bijeenkomst op 16 mei. Want ook na de transformatie moet er niet alleen nog ruimte zijn voor de huidige bewoners en ondernemers, maar ook een toekomst.

Bevindingen van onderzoek
Daarvoor maakte het bureau een landschapsanalyse waarvan de ontstaansgeschiedenis, bodem en water, landgebruik, wegen en ontsluiting, maar ook ecologie en natuur deel uitmaken. Op donderdag 16 juni informeerde het bureau de gemeenteraad over de eerste bevindingen van het onderzoek. Het werd een complex verhaal, waarin zeker de wensen en voorkeuren van de huidige bewoners verwerkt waren, maar ook de gevolgen van de wensen en voorkeuren. Zo blijkt dat als je het gebied gaat veranderen er rekening moet worden gehouden met het huidige watersysteem, een systeem dat ervoor zorgt dat het gebied niet te droog wordt, en wanneer nodig water afvoert op de juiste wijze.

Recreatie en toerisme
Maar behalve ruimte voor de huidige bewoners moet er ook ruimte zijn voor recreatie en toerisme, maar ook voor landbouw en de nu aanwezige andere bedrijven. Dus ingrijpen in het gebied moet zorgvuldig gebeuren.

Advies wethouder
Wethouder Frenken gaf dan ook het advies mee aan de raad om op dit moment alle informatie over het gebied tot zich te nemen, om zo straks, als er besluiten moeten worden genomen over het gebied, dit goed geïnformeerd te kunnen doen. “U moet nu vooral op uw handen zitten”, zo hield hij de raad voor.

Stippen aan de horizon
Aan het eind van de presentatie verscheen een beeld van een persoon die uitkeek over het gebied Sonniuswijk na de transitie. Die zag een gebied waar ruimte was voor biodiversiteit, ruiterpaden en wandelroutes, duurzame veehouderij, een watersysteem, een streekwinkel en wonen, maar hij zag ook in de verte, tegen de gemeentegrens van Best aan, ruimte voor de opwekking van duurzame energie. Het waren stippen aan de horizon die nog geen vorm hadden, en dus nog moeten worden ingevuld. Een invulling die als het aan Landschaps- en stedenbouwbureau Verhoeven de Ruijter ligt in goede samenspraak met alle partijen moet gaan gebeuren.

!
Afbeelding
Politiek 17 aug, 11:57 Gemeente Son en Breugel scoort laag met afhandeling mailcontact
Afbeelding
Algemeen 16 aug, 22:04 Alzheimer Café B.O.S. over Voeding en dementie
Afbeelding
Algemeen 16 aug, 09:06 Lazy Sonnie Afternoon start na zomerstop met Guy Verlinde en Olivier Vander Bauwede
Afbeelding
Politie 15 aug, 22:18 Personenauto loopt flinke schade op door autobrand op industrieterrein Ekkersrijt
Afbeelding
Algemeen 15 aug, 18:15 Harmonie St. Caecilia verkoopt goede tweedehands fietsen
Afbeelding
Algemeen 15 aug, 13:07 Jaarmarkt Son en Breugel de moeite waard.