Wethouder Paul van Liempd neemt de petitie in ontvangst van Yolanda Warmoeskerken
Wethouder Paul van Liempd neemt de petitie in ontvangst van Yolanda Warmoeskerken Foto: Wil Feijen

Meer dan 700 handtekeningen tegen bosbeheer plan gemeente

Politiek

Son en Breugel -  Donderdag 7 oktober overhandigde Yolanda Warmoeskerken de petitie ‘Behoud kostbare waarde van bomen en bossen in Son en Breugel’ aan wethouder Paul van Liempd. De petitie is door 753 mensen ondertekend.

Redacteur: Adrie Neervoort

In de petitie vragen de ondertekenaars aan wethouder Van Liempd om een contra expertise via stichting Natuur Alert en uitgevoerd door een door Yolanda aangedragen deskundige Jaap Kuper (voormalig rentmeester van het Kroondomein het Loo en adviseur van verschillende natuurorganisaties). Tevens mag er niet gestart worden met het geplande beheer van de bossen en zal er na de expertise een openbare discussie moeten plaatsvinden, zodat alle inwoners die direct belanghebbende zijn er ook inbreng in kunnen hebben.

De petitie werd overhandigd in het bijzijn van enkele medestanders van de petitie en de raadsleden Marco Pullens (VVD), Marianne van der Putte (Voor U!), en Elly Brocken (Dorpsbelang) die ook tegen het huidige bos- en natuurbeheerplan van Bosgroep Zuid Nederland zijn. Opvallend is dat Elly Brocken zich heeft aangesloten bij de tegenstanders ,omdat haar Partij Dorpsbelang eerder de motie die de VVD indiende om het besluit over het bos- en natuurbeheerplan te herzien, niet steunde.

Lees over de petitie en de overhandiging meer in DeMooiSonenBreugelKrant van woensdag 13 oktober.