Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: a15ff4
Foto: Wil Feijen
Politiek

Felle discussie in raad, maar de OZB gaat wel omhoog

'Gemeente Son en Breugel staat er financieel niet slecht voor en dat willen we zo houden' zijn de woorden van wethouder Boersma in de gemeenteraadsvergadering met als onderwerp Kadernota. Toch moet de raad een besluit nemen over vierhonderd duizend euro die de gemeente nodig heeft om de gemeentelijke organisatie te versterken en om nieuw beleid mogelijk te maken. Waar moet dat geld vandaan komen? Bezuinigen op eerder gestelde doelen of de inkomstenkant (lees: OZB) verhogen? Na vier lange uren vergaderen was het duidelijk. De OZB gaat omhoog.

Redacteur: Ineke van Uden

Het college vroeg de raad om aan te geven welke thema's belangrijk en minder belangrijk bevonden werden om zo tot een herprioritering te komen: "Onze structurele financiële situatie is dusdanig dat een 'kaasschaafmethode' geen oplossing biedt, maar dat we duidelijke keuzes moeten maken in wat we wel en niet (meer) doen. We kijken daarbij ook naar de inkomsten." Het was tijdens de raadsvergadering al snel duidelijk. Vooral de oppositie benoemde waar mogelijkheden lagen tot bezuinigen, de coalitie zag mogelijkheden voor een verhoging van de OZB.

Felle discussie
Tijdens de raadsvergadering ontstond een felle discussie of Son en Breugel nu wel of niet onder het landelijke gemiddelde zit wat betreft betaling OZB en wie je het meeste raakt met een verhoging ervan. Volgens Kees Vortman (VVD) zit Son en Breugel niet te laag met de huidige OZB: "De gemiddelde Nederlander betaald 246 euro OZB, de gemiddelde Son en Breugelnaar 245 euro. Door onze duurdere huizen hebben we in percentage wel meer mogelijkheden om te verhogen, maar iedere verhoging raakt alle huizen. Dus ook mensen met een kleine beurs." Een oneerlijk vergelijk vindt Joris van Dam (PvdA/GroenLinks): "Onze OZB zit nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde. De VVD is appels met peren aan het vergelijken. Dat is oneerlijke valse politiek bedrijven. Wees een vent en vertel de eerlijke cijfers."

2,5% OZB verhoging
De Kadernota werd goedgekeurd door de coalitiepartijen én VVD. Dat de VVD instemde met de Kadernota bleek bij sommigen als een verrassing te komen. Kees Vortman verduidelijkt: "Als VVD kunnen wij instemmen met 2,5% OZB (inflatiecorrectie) verhoging en ook instemmen met de 'Basis op orde' (maatregelen voor versterken gemeentelijke organisatie) en de 400.000 euro ombuigingen. Wij zeggen dus 'ja', gewoon omdat we de Kadernota steunen. De coalitiepartijen zijn niet duidelijk geweest over welke OZB zij willen en ze waren verdeeld over de maatregelen voor de gemeentelijke organisatie. Het is dus vreemd dat zij wel instemmen."

Noodzakelijk
Jelle de Jong (Dorpsvisie): "Die vierhonderdduizend euro is een streven van het college om beleidsruimte vrij te maken en noodzakelijke knelpunten in de organisatie aan te kunnen pakken. 'Noodzakelijke' dus, en daar is nog discussie over. Het college heeft in de Commissie Algemene Zaken aangegeven dat er een heel klein deel daadwerkelijke urgente knelpunten zijn. De (onderbezette) griffie is er daar één van en daarom heeft Dorpsvisie die dan ook apart benoemd om snel mee aan de slag te gaan. De rest kon volgens het college wachten om in de organisatieverandering die al loopt 'De organisatie die we willen zijn' meegenomen te worden en dan wellicht door een andere manier van werken al opgelost kunnen worden."

Gewogen stijging
En wat betreft die OZB verhoging? Jelle: "Als we de OZB verhogen met de inflatie dan stellen we dat vast op 2,5%. Dat noemen we 'gewogen' stijging. Dat zegt dus niets over de daadwerkelijke stijging die het college voorstelt bij de begroting." Hoeveel de OZB stijgt, blijkt na vier uur vergaderen nog steeds onduidelijk. Gezien de felheid in de discussie over de OZB zal in november bij de beraadslaging over de begroting daar vast ook weer stevig over worden gesproken. Het college kan de oproep van Monique van Zwieten (D66) - die aangaf niet meer te weten wie ze nou moet geloven wat betreft de OZB cijfers van Son en Breugel ten opzichte van het landelijk gemiddelde - dan mooi meenemen zodat daar in ieder geval voor alle partijen duidelijkheid over is.

Meer berichten