Logo mooisonenbreugel.nl
De Schermerlamp   | Fotonummer: 5c5753
De Schermerlamp (Foto: Adrie Neervoort)
Kunst

Update over de kunstwerken op de rotondes

Son en Breugel - Ook al is het nog geen december, vol verwachting klopt het hart! Het Stakenburgfonds realiseert zich dat er wat bij te praten valt over de kunstwerken op de rotondes. Om enkele onwaarheden te ontzenuwen die door het dorp gonzen, rechtstreeks vanuit de bron een update.

Rotonde #1: De parachutist en het meisje bij de Kometenlaan
Bij het plaatsen van dit kunstwerk is er helaas een kleine 'knik' gekomen op de plaats waar de hand van de parachutist de hand van het meisje raakt. Dat is inmiddels door de producent gerepareerd en verstevigt en kan alle stormen doorstaan. Bij dit kunstwerk wordt geen specifieke verlichting aangelegd.

Rotonde #2: De Schemerlamp
Dit kunstwerk heeft, na de plaatsing, de passanten een nieuw gevoel van 'thuis komen' gegeven. Dat is wat het Stakenburgfonds vaak terug hoort en dat is nu ook juist wat de bedoeling was. Een echte 'binnenkomer' van het dorp. Na plaatsing en het intreden van de eerste duisternis vond het Stakenburgfonds dat het licht wat feller zou mogen schijnen. Het is vrij zwak. Samen met de producent en de ontwerpers is gekeken naar een oplossing en deze is in de maak. De verlichting wordt dit jaar aangepast zodat men de donkere dagen van de winter met dit baken nog beter kan verlichten.

Rotonde #3: Skyline Son en Breugel
Helaas zal dit kunstwerk voorlopig niet het levenslicht zien in het dorp. Het was voorbestemd om de ovatonde te sieren en de bezoekers en inwoners die uit noordelijke richting Son en Breugel binnenkomen te laten zien wat de highlights van dit dorp zijn. Helaas zijn door de (hoge) ligging van de ovatonde en het feit dat er om de bomen heen gewerkt moest worden (de bomen mogen niet verwijderd) de eisen die aan het kunstwerk gesteld worden dusdanig dat het ontwerp drastisch aangepast moest worden. Dit is gebeurd en Ferro Metaal heeft haar uiterste best gedaan om het ontwerp te laten aansluiten op de ligging. Daarmee werd het ontwerp alleen dusdanig omvangrijk en zwaar dat de (materiaal)kosten het budget ver overschreden. Het gewicht van de staalplaten was dusdanig hoog dat ook een ander soort fundering noodzakelijk was. Helaas is het budget van Het Stakenburgfonds niet toereikend en ook hebben ze onvoldoende sponsoren bereid gevonden dit te financieren. Omdat kunstwerk #4 door inwoners het meest gekozen was, is besloten de middelen aan te wenden voor dat kunstwerk. Beide kunstwerken realiseren is niet mogelijk. Ze sluiten niet uit dat het kunstwerk in kleinere vorm ooit nog een (andere) rotonde zal sieren.

Rotonde #4: Poorten van Hoop
De publieksfavoriet, met veruit de meeste stemmen, wordt gerealiseerd aan de Kanaalstraat. Zoals al te zien is zijn de voorbereidende werkzaamheden al gestart voor de bouwvak. De onthulling van dit kunstwerk vindt plaats tijdens de activiteiten/festiviteiten rondom de bevrijding op 17 september. Nadere informatie volgt via DeMooiSonenBreugelKrant en de lichtkrant van de gemeente. Via de diverse social media en de website van de kunstenaar Juul Rameau zijn al tipjes van de sluiter te zien. Het verkeer zal zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de plaatsing van het kunstwerk, de verlichting en het groenplan. Sommige mensen vragen zich af hoe het dan zit met de eventuele toekomstige verplaatsing van de rotonde, waarvan eerder sprake was. De afgelopen maanden heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de herontwikkeling en aanleg van het fietspad en de parallelweg van en naar Eindhoven. Er is het Stakenburgfonds verzekerd dat het kunstwerk de rotonde gaat sieren voor een lange tijd. Met eventuele verplaatsing is rekening gehouden in het ontwerp en de fundering. Mocht het ooit nodig zijn, kan het kunstwerp verplaatst worden.

Er wordt uitgekeken naar de opening van de vierde rotonde, Poorten van Hoop, en daarmee de grande finale van het grootste project dat het Stakenburgfonds ooit op zich genomen heeft. Ze hebben daarmee een bijdrage geleverd aan het nóg een stukje mooier maken van het prachtige dorp.

Meer berichten