Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 233fab
Foto: Wil Feijen
Algemeen / Son & Breugel

Er wordt al behoorlijk wat geïnitieerd en geparticipeerd

Son en Breugel - In deel 1 over burgerparticipatie kwamen zes raadsleden aan het woord. In deel 2 werden een aantal voorbeelden van burgerparticipatie beschreven en reageerde wethouder Paul van Liempd op burgerparticipatie. Met deel 3 wordt het onderwerp afgesloten met wat voorbeelden van burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Want inwoners zitten niet stil. Er wordt al behoorlijk wat geïnitieerd en geparticipeerd.

Redacteur: Ineke van Uden

Mooi en zichtbaar voorbeeld van een burgerinitiatief is speeltuin De Molenwiek die door twee vrouwen uit Breugel op de kaart is gezet. Zij haalden in mum van tijd honderden handtekeningen op na een oproep dat Son en Breugel een grote speeltuin miste. Initiatiefnemers en omwonenden werden door de gemeente nauw betrokken bij het tot stand komen van deze speeltuin. Een ander zichtbaar voorbeeld is het burgerinitiatief van Steven Elders wat geresulteerd heeft in het installeren van een jeugdgemeenteraad. De buurttuin in 't Zand is na een buurtinitiatief in samenwerking met de gemeente opgepakt en de sloot in De Gentiaan kreeg een kwaliteitsimpuls in samenspraak met de buurt en de gemeente. En zo zijn er tig voorbeelden te noemen.

Ook dit is burgerparticipatie
Voorbeelden van burgerparticipatie zijn ook georganiseerde groeperingen die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven. Sjef den Uijl noemt als voorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Van Liempd maakt gebruik van groeperingen: "Als ik bijvoorbeeld met het armoedebeleid bezig ben, heb ik nauw contact met CLIP en Stichting Leergeld." We staan hier misschien niet altijd bij stil, maar ook dit is burgerparticipatie. Veel beleid komt tot stand in nauw overleg met betrokkenen. Mantelzorgbeleid is hier een voorbeeld van. Elly Brocken, raadslid Dorpsbelang: "Maar ook bij het afvalbeleid in 't Zand is de buurt betrokken, hebben ondernemers van Ekkersrijt meegedacht in het Masterplan Ekkersrijt en is bijvoorbeeld de herinrichting van de Nieuwstraat ook voortgekomen uit enquêtes, werkgroepen en bijeenkomsten." Amanda Schiltmans vindt dat haar Stichting Statiegeld op Jeugd inmiddels ook burgerparticipatie is geworden: "Wij vragen aandacht voor de krappe woningmarkt voor jongeren en zoeken samen met gemeente en woningstichting 'thuis naar mogelijkheden en oplossingen. Inmiddels is er een pilot gaande van woningsplitsing."

Aan de voorkant informatie ophalen
Het subsidiebeleidsplan is samen met verenigingen en organisaties die subsidie krijgen vormgegeven. Er wordt zo vaak gezegd 'we moeten aan de voorkant informatie ophalen'. Bij de bijeenkomsten over subsidie werd informatie aan de voorkant opgehaald. Betrokkenen konden aangeven wat goed is, konden aangeven waar ze tegenaan liepen en van daaruit werd beleid gemaakt. Zoals in deel 2 Paul van Liempd in het interview al zei: "Een goed plan maak je samen en daarmee heb je meer draagvlak." Dat het 'aan de voorkant informatie ophalen' nog niet altijd goed gaat bewees afgelopen periode de situatie in De Landing waar verenigingen verrast werden door sluiting van de sporthal in verband met renovatie van vloer en plafond. De gemeente gaf later ook aan dat ze een volgende keer 'aan de voorkant' betrokkenen moeten betrekken en niet achteraf een besluit moeten meedelen. Al doende leert men.

Voorkom teleurstellingen
En zo zal er nog veel geleerd moeten worden. Door gemeente, door raadsleden en door inwoners. Burgerparticipatie is iets wat je samen aan gaat. Dat vraagt van alle partijen een open houding en een luisterend oor. Vooral zal voorafgaand dat je inwoners betrekt om mee te participeren duidelijk moeten zijn welke stem ze hebben. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt teleurstellingen. Het kan niet zo zijn dat je als gemeente/als gemeenteraad inwoners raadpleegt en vervolgens het opgehaalde naast je neerlegt.

Op de voet volgen
DeMooiSonenBreugelKrant zal de komende tijd op de voet volgen hoe er omgegaan wordt met burgerparticipatie. Voorbeelden genoeg. De gemeente moet inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie/Omgevingswet. Er worden sessies in Breugel gehouden over de schoollocatie keuze en binnenkort mogen inwoners de tekeningen van de nieuwe MFA bekijken en er iets van vinden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>