Afbeelding
Foto: Pixabay.com

Ook met kerst en Nieuwjaar geen alcohol onder de 18 jaar

Algemeen Kerst

Son en Breugel - De feestdagen staan voor de deur en dat is één van de momenten waarop kinderen hun eerste glas alcohol zouden kunnen gaan drinken.

Het moment waarop een kind het eerste glas drinkt, is de start van een patroon van vaker en meer drinken. Gemiddeld is een kind na dat eerste glas binnen anderhalf jaar voor het eerst dronken. Terwijl we weten dat alcohol schadelijk is voor de hersenen. De hersenen ontwikkelen zich tot het 24e levensjaar. Alcohol heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling.

Blijf consequent
Ook tijdens de feestdagen is het belangrijk dat ouders consequent blijven in het stellen van regels en geen uitzondering maken. Stel zo lang mogelijk het alcoholgebruik uit, tenminste tot het 18e jaar. U wilt toch ook dat uw kind met een gezond stel hersens opgroeit?

Ouders en vrienden
Ouders hebben vaak het gevoel dat ze geen invloed meer hebben als hun kind aan het puberen is. Bijvoorbeeld doordat vrienden voor pubers belangrijker worden. Toch blijven pubers het belangrijk vinden wat hun ouders denken, en hebben ouders nog altijd invloed op de keuze van hun kind. Pubers hebben regels nodig bij het verkennen van hun grenzen.

Enkele tips
- Spreek van tevoren af dat uw kind tijdens de feestdagen niet drinkt.
- Leg uit waarom en laat uw kind vertellen wat het ervan vindt, maar blijf bij uw standpunt.
- Maak ook met de volwassenen met wie u de feestdagen viert de afspraak dat zij uw kind geen alcohol aanbieden.
- Blijkt dat uw kind toch gedronken heeft, bespreek dit dan de volgende dag op een rustig moment. Achterhaal waarom het niet is gelukt om nee te zeggen. Geef duidelijk aan dat u niet wilt dat uw kind drinkt.

Geef het goede voorbeeld als ouder. Bedenk voor u zelf of u alcohol drinkt en zo ja, hoeveel u dan wil drinken.

Afbeelding