Logo mooisonenbreugel.nl
V.l.n.r.: Elise Sanders, Frank Sanders, Claire Bruggeman, Douwe Pasma, Chris van Roon en Anne van Heesch. Op de foto ontbreekt Lieke Swinkels    | Fotonummer: 50fe83
V.l.n.r.: Elise Sanders, Frank Sanders, Claire Bruggeman, Douwe Pasma, Chris van Roon en Anne van Heesch. Op de foto ontbreekt Lieke Swinkels (Foto: Ingezonden)
Algemeen / Son & Breugel

Poppen helpen EHBO-kandidaten

Son en Breugel - De uitreiking van het basisdiploma Eerste Hulpverlener vond plaats op 1 september. De beperkingen inzake COVID-19 maakte het voor de zeven kandidaten en de vereniging niet eenvoudig om zich op het examen te kunnen voorbereiden.

Normaal oefenen de kandidaten praktische vaardigheden als aanleggen van verbanden en dergelijke op elkaar of op een Lotus slachtoffer. Dat was in deze periode niet mogelijk. Voorzitter Anton Merks vertelt: “Met hulp van DeMooiSonenBreugelKrant hebben we een oproep gedaan voor ‘levensechte’ poppen zodat onze cursisten daar op konden oefenen. Daar werd goed op gereageerd en met behulp van de geschonken poppen konden de kandidaten zich uiteindelijk toch op het examen voorbereiden.”

En met succes; alle zeven kandidaten zijn geslaagd. Anton Merks: “Daar zijn we best trots op. Dit resultaat was zonder de gekregen poppen en de tijdelijke oefenruimte bij de Brandweer waarschijnlijk niet haalbaar geweest. Namens EHBO-vereniging Son en Breugel onze hartelijke dank!”

Meer berichten